Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

Fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése

A fizetési halasztást és a részletfizetést közös kifejezéssel fizetési könnyítésként nevezhetjük meg. Ezen opció az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető az adózó vagy adófizetésre kötelezett személy kérelmére. Abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

  • a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható tőle, továbbá

  • átmeneti jellegű, tehát a későbbiek során az adó megfizetése valószínűsíthető.


Figyelembe kell venni a kérelem elbírálása és a feltételek meghatározása során a fizetési nehézség okait és körülményeit. Nem engedélyezhető fizetési könnyítés az alábbi esetekben:

  • a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra, kivéve abban az esetben, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

  • a beszedett helyi adóra,

  • a kifizető által a magánszemélytől levont jutalékokra.

Késedelmi és egyéb pótlékok felszámolása

A következő pótlékokat kell felszámítani ilyen irányú kérelem benyújtása és teljesítése esetén, valamint az első és harmadik pont alkalmazásakor határozatban is közölni kell (és egyébként a késedelmi pótlékra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni):

  • ha a magánszemély az esedékesség előtt terjeszti elő a kérelmét, a kérelmet elbíráló elsőfokú határozat keltének napjáig a kérelem benyújtásának napján érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékben,

  • ha jogi személy vagy egyéb szervezet a kérelmező, továbbá ha a magánszemély az esedékesség időpontja után nyújtja be a kérelmet, késedelmi pótlékot kell felszámolni, amelyet a kérelmet elbíráló határozat jogerőre emelkedéséig, ha azonban a fizetési könnyítést engedélyezik, csak az elsőfokú határozat keltének napjáig kell felszámítani,

  • kérelem teljesítése esetén a fizetési könnyítés időtartamára az elsőfokú határozat keltének napjától a kérelem benyújtásának napján érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékben.

A pótlékok kiszabása kivételes méltánylást érdemlő esetben mellőzhető. Törvény a fizetési halasztási, részletfizetési kedvezmény más eseteit is meghatározhatja, engedélyezését csak törvény zárhatja ki. Az adóhatóság a kedvezményt a fizetési halasztást, részletfizetést engedélyező határozatában feltételhez kötheti.

A kedvezmény feltételeinek teljesítéséről szóló értesítés

A határozat rendelkező részében fel kell hívni az adózó figyelmét arra, hogy ha a kedvezmény feltételeit vagy az esedékesség részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben járulékaival együtt esedékessé válik.

Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti csoportos adóalany számára a csoportos adóalanyiság időszakában fizetési könnyítés nem engedélyezhető.

 

Fizetési könnyítés a személy jövedelemadóval kapcsolatban

A vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély- a bevallás benyújtására előírt határidőig- személyi jövedelemadó bevallásában nyilatkozhat úgy, hogy a bevallott, 150 ezer forintot nem meghaladó személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettséget pótlékmentes részletfizetés keretében, az esedékességtől számított 6 hónapon keresztül, havonként egyenlő részletekben teljesíti. Az első részlet megfizetésének határideje a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség törvényben meghatározott esedékességének napja. A nyilatkozat megtételére előírt határidő jogvesztő.

Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben a tartozás fennmaradó részére az adóhatóság az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

(Forrás: 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény)

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»