Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

A tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szervet, szervezetet érintő változások

2016. január 1-jétől nyílt meg a lehetősége a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 43. § (2) bekezdésének a) és c) pontjaiban nevesített tanulószerződés kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet (a továbbiakban: Szt. szerinti egyéb szervezet) számára, hogy gyakorlati képzőként teljesítse szakképzési hozzájárulás kötelezettségét. Ennek feltétele, hogy az adóhatóságnak bejelentse, hogy a szakképzési hozzájárulást tanulószerződéses tanulók gyakorlati képzésével teljesíti. A bejelentés megtételére a ’T201TSZ (törzskönyvi szervek), ’T201CSZ (civil szervezetek), és a T201 számú nyomtatványok szolgálnak.

 

A bejelentést megtevő egyéb szerv, szervezet a bejelentkezést követő hónap első napjától minősül a szakképzési hozzájárulás alanyának, azaz az általa folytatott gyakorlati képzéssel összefüggésben ekkor nyílik meg a normatív alapú támogatás igénylésének lehetősége.

 

Az érintett szervek, szervezetek: az Egészségügy, az Egészségügyi technika, a Szociális, a Pedagógia, a Képző- és iparművészet, a Hang-, film és színháztechnika ágazatba tartozó, valamint a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló gyakorlati képzést

szervező

- költségvetési szervként működő intézmény,

- alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, illetve a fenntartásukban működő intézmény.

 

Megjegyzést igényel, hogy az előzőekben említett ágazatokba tartozó szakképesítésekkel összefüggésben a köznevelési intézmények nem tartoznak az egyéb szervek közé.

 

Az előzőeken túl egyéb szervnek minősül az agrárpolitikáért, az élelmiszerláncfelügyeletért, az élelmiszeriparért, az erdőgazdálkodásért, a földügyért, a halgazdálkodásért, az ingatlan-nyilvántartásért, a környezetvédelemért, a természetvédelemért, a térképészetért, vagy a vadgazdálkodásért felelős miniszter által fenntartott szakképző iskola az agrárpolitikáért, az

erdőgazdálkodásért, az élelmiszeriparért, a hal gazdálkodásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre történő felkészítés keretében részt vevő tanulója tekintetében, ha a tanuló a szakképző iskola termelői tevékenységet folytató saját tangazdaságában, tanüzemében vesz részt gyakorlati képzésben.

A Szóban forgó Szt. szerinti egyéb szervezet nem köteles szakképzési hozzájárulásra a szociális hozzájárulási adó alapja után, azaz a bruttó kötelezettsége nulla. A nulla kötelezettséggel szemben elszámolható kötelezettség csökkentő (azaz visszaigényelhető) tételek: A 453 000 forint/fő/év összegben meghatározott alapnormatíva alapján a gyakorlati képzési normatívák alapján számított összeg, valamint a beruházási kiegészítő csökkentő tétel.

Kivételt képeznek azok az Szt. szerinti egyéb szervek, amelyek az agrárpolitikáért, az erdőgazdálkodásért, az élelmiszeriparért, a halgazdálkodásért, a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre történő felkészítés keretében végzett gyakorlati képzés szervezésével teljesítik a hozzájárulási kötelezettségüket. Az említett egyéb a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapnormatíva 100%- ával (453 000 forint/fő/év) csökkenthetik bruttó kötelezettségük mértékét, illetve ezt az összeget igényelhetik vissza.

 

Az előleg bevallásokban az éves összeg 1/12-ed része érvényesíthető. A beruházási kiegészítő csökkentő tétel kizárólag az éves elszámolás keretében vehető figyelembe.

 

Új fogalmak: Az Szht.2 alkalmazásában:

- nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezett: az a hozzájárulásra kötelezett, amelynek az árbevétele a tárgyévet megelőző két üzleti évben az általa folytatott gyakorlati képzés után a z Szht. 8. § szerint elszámolható éves csökkentő tétel összegének legalább 400%-a volt;

- kis- és középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás, az ügyvédi iroda, végrehajtó iroda, szabadalmi ügyvivő iroda és közjegyzői iroda,

 

2011. évi CLV. törvény a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, az egyéni cég.

 

A tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzéssel összefüggésben elszámolható - új - kötelezettség csökkentő tételek:

1) Beruházási kiegészítő csökkentő tétel éves összege

Ezzel a tétellel az a hozzájárulásra kötelezett számolhat, amely kizárólag a gyakorlati képzés folytatásához szükséges beruházást hajt végre. A kiegészítő kötelezettség csökkentő tétel a beruházás aktiválásának évében számolható el. A beruházási kiegészítő tétel mértéke: évente a tanulószerződéses tanulók éves létszáma átlagának és az alapnormatíva összege

- 1-10 főt foglalkoztató kötelezett esetén 38%-ának,

- 11-50 főt foglalkoztató kötelezett esetén 18%-ának,

- 50 főnél többet foglalkoztató kötelezett esetén 9%-ának a szorzata.

 

A beruházási kiegészítő csökkentő tétel számításánál a tanulók éves létszámának az átlagát a tanulók havi létszámának számtani átlaga alapján kell meghatározni. Az ezen a címen elszámolt csökkentő tétel összege nem haladhatja meg a beruházás - a beruházáshoz nyújtott állami támogatás esetén a támogatás összegével csökkentett - összköltségének a mértékét, és évente legfeljebb 15 millió forint összegben vehető figyelembe.

A beruházási kiegészítő csökkentő tétel az előleg bevallásokban nem érvényesíthető.

 

2.) Oktatói kiegészítő csökkentő tétel éves összege

Ezen a jogcímen a nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató kis és középvállalkozásnak minősülő hozzájárulásra kötelezett csökkentheti bruttó kötelezettségét.

Az oktatói kiegészítő csökkentő tétel mértéke évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 21%-a.

 

3.) Tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel éves összege

A kötelezettség csökkentő tételt a nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató hozzájárulásra kötelezett érvényesítheti, ha a gyakorlati képzést a 9. évfolyamon tanulószerződéses tanulók tekintetében kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben végzi.

 

A tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel mértéke évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 25%-a. Az előzőekben ismertetett új kiegészítő csökkentő tételeket csak és kizárólag a tanulószerződés alapján folyó gyakorlati képzést szervező gazdálkodó érvényesítheti.

 

Saját munkavállaló képzése

A saját munkavállaló képzésével történő kötelezettség teljesítés csak abban az esetben jöhet szóba, ha a hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó havonta legalább 45 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzésével teljesíti részben a hozzájárulási kötelezettségét.

 

A 45 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzésére vonatkozó feltétel 2016. január 1-jétől cégcsoportban - a kapcsolódó és partner vállalkozásoknál folyó gyakorlati képzés összeszámításával – is teljesíthető.

 

A kötelezettség elszámolása és visszaigénylése

Az a hozzájárulásra kötelezett, (ide nem értve az Szt. szerinti egyéb szervezeteket) aki a bruttó kötelezettségét részben vagy egészben tanulószerződés keretében szervezett gyakorlati képzéssel vagy a duális képzés keretében szervezett gyakorlati képzéssel teljesíti, és az alap-, és kiegészítő csökkentő tételek összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét,

- kis- és középvállalkozásnak minősülő hozzájárulásra kötelezett esetén a bruttó kötelezettség mértékét meghaladó teljes összeget,

- nem kis- és középvállalkozásnak minősülő hozzájárulásra kötelezett esetén a bruttó kötelezettség mértékét meghaladó összeget, de legfeljebb a tanulószerződés, és a duális képzéssel összefüggésben elszámolt alapcsökkentő tételt igényelheti vissza az állami adóhatóságtól.

 

A visszaigénylési jogosultság korlátozása

A gyakorlati képzést szervező átalányadózó hozzájárulásra kötelezettet nem illeti meg a visszatérítés. A nonprofit gazdasági társaság hozzájárulásra kötelezettet nem illeti meg a visszatérítés, ha az árbevétele nem éri el a tárgyévet megelőző két üzleti évben az általa folytatott gyakorlati képzés után az Szht. 8. § szerint elszámolható éves csökkentő tétel összegének 400%-át.

 

Forrás: NAV

 

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huEzt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»