Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

Alávethető-e a munkavállaló hazugságvizsgálatnak?

A munkaviszony létesítése előtt és a munkaviszony alatt a munkáltatók különböző vizsgálatoknak vethetik alá a munkavállalókat. Előfordulnak olyan szélsőséges esetek is, amikor a munkáltató hazugságvizsgálatot, azaz poligráfos vizsgálatot kíván elvégeztetni a munkavállalón. Jogszerűen kérhető és végezhető-e a munkavállalón poligráfos vizsgálat? Jogszerű-e az ilyen vizsgálat, ha a munkavállaló kifejezetten hozzájárul?

 

A személyiségi jogok védelme általában

 

A munkáltató köteles tiszteletben tartani a munkavállalók személyiségi jogait. Személyiségi jogok számos jogosultságot foglalnak magukba, így a legjellemzőbbek például: élet, emberi méltóság, testi épség, egészség védelméhez való jog, a személyes szabadsághoz való jog, becsülethez és a jóhírnévhez való jog, a személyes adatokhoz és magántitok védelméhez való jog, a képmáshoz és hangfelvételhez való jog.

E személyiségi jogok csak akkor korlátozhatóak, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges, és a cél elérésével arányos. A korlátozás módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell. Így például rendszerint indokolt lehet a munkahelyen kamerák felszerelése, ugyanakkor sérti a személyiségi jogokat a munkahelyi mosdóban elhelyezett kamera.

 

A munkáltató által végezhető vizsgálatok, ellenőrzések

 

A Munka Törvénykönyve előírja, hogy a munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. Tehát a munkáltató nem kérheti például a munkavállalótól annak közlését, hogy milyen gyógyszereket szed, amennyiben ez a munkaviszony szempontjából nem lényeges adat.

A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. Ilyen vizsgálat például a jogszabály által kötelezően előírt munkaköri alkalmassági vizsgálat.

 

Alkalmazható-e poligráf?

 

Előfordulhat, hogy a munkáltató hazugságvizsgálatnak kívánja alávetni a munkavállalót akár a munkaviszony előtt, akár a munkaviszony alatt, és ehhez akár a munkavállaló írásbeli hozzájárulását is beszerzi. A Kúria és az ombudsman is részletesen foglalkozott a poligráfos vizsgálat munkaviszonyban való alkalmazhatóságával. Az egyértelmű álláspont ezzel kapcsolatban az, hogy a munkavállalónál alkalmazott poligráfos vizsgálat – még beleegyezése esetén is – személyiségi jogi jogsértést valósít meg, ezáltal nem vagyoni kártérítés (sérelemdíj) iránti követelést alapozhat meg.

Ennek oka az, hogy a poligráf alkalmazása mindenképpen a munkavállaló személyiségi jogainak, emberi méltóságának jelentős korlátozásával jár. Nincsen olyan súlyú érdek a munkaviszony körében, amely ezt a korlátozást indokolná. A poligráf büntetőeljáráson kívüli alkalmazására nem léteznek külön jogszabályi előírások, ezért nincsen garanciális szabály sem a kellő kioktatásra, sem a beszerzett hozzájárulás önkéntességére, az elvégzett vizsgálat szabályszerűségére, sem az adatok megfelelő kezelésére vonatkozóan. A munkaviszonyra jellemző alá-fölérendeltségi viszonyból fakadóan pedig a munkavállaló hozzájárulásának önkéntessége is megkérdőjelezhető.

Fontos megjegyezni, hogy nem tilos a hazugságvizsgálat eredményének felhasználása akkor, ha a munkavállaló önként végeztet saját magán ilyen vizsgálatot, hogy az igazát bizonyítsa egy jogvitában. Ebben az esetben ugyanis nem a munkáltató kötelezte a vizsgálatra, hanem a vizsgálat elvégzéséről és az eredmény felhasználásáról saját maga döntött.

 

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

 

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

 

A megbízható jogi képviselő

 

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

(1) 266-6621

 

- - - - - - - -

 

 

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  

 
Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»