Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

Korlátozható-e a szerződésszegésért való felelősség?

Az Új Polgári Törvénykönyv sok tekintetben új alapokra helyezte a kártérítés jogi kereteit. Jelentős eltérés a korábbi szabályokhoz képest, hogy szélesebb körben vált lehetségessé a kártérítési felelősség korlátozása vagy kizárása szerződésszegés esetén. Miként lehetséges a kártérítés korlátozása? Bármely szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség kizárható, vagy vannak korlátok?

 

Milyen változás történt a régi Ptk.-hoz képest?

 

A régi Ptk. a szerződés megszegésével okozott károk esetén csak szűk körben tette lehetővé a szerződésszegő felelősségének korlátozását. Ugyanis a kártérítési felelősség korlátozását csak abban az esetben engedte meg, ha az ezzel járó hátrányt az ellenszolgáltatás megfelelő csökkentése vagy egyéb előny ellensúlyozta. Tehát ez esetben a kártérítés alól mentesülő félnek is adni kellett valamit „cserébe”, például engedményt a szolgáltatás díjából.

 

Az új Ptk. a korábbihoz hasonló megkötést nem tartalmaz, tehát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség anélkül korlátozható vagy zárható ki, hogy ezt ellensúlyozni kellene.

 

Milyen módon korlátozható a kártérítési felelősség?

 

A kártérítési felelősség kizárásáról vagy korlátozásáról a feleknek meg kell állapodniuk, azaz mindkét fél egyező akaratára van szükség. Ilyen megállapodás akár a szerződéskötéskor, magában a szerződésben köthető, de akár a szerződésszegést követően is megegyezhetnek erről a felek.

Amennyiben a kártérítési felelősséget nem zárják ki teljes mértékben, a feleknek meg kell állapodniuk arról, hogy a korlátozás milyen jellegű lesz. Így például összegszerűen korlátozzák a kártérítési felelősséget, vagy meghatározott típusú károkozásokra terjed ki a korlátozás stb.

 

Bármely kárért való felelősség kizárható?

 

Az új Ptk. nem engedi meg a kártérítési felelősség kizárását, illetve korlátozását a szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés esetén. Tehát a kizárás, korlátozás lehetősége nem teljes körű az új Ptk. szerint sem.

A Ptk. és más jogszabályok tartalmaznak olyan egyedi szabályokat, amelyek meghatározott esetekben tiltják a felelősség korlátozását, kizárását. Így például a veszélyes üzemi tevékenységek körében (pl. gépjárművek, építési tevékenység stb.) okozott károk esetén, csak a dologi károk vonatkozásában lehetséges a kártérítési felelősség kizárása, korlátozása.

 

Miért lehet fontos?

 

A szerződésszegéssel okozott károk esetében azért fontos a korlátozás lehetősége, mert az új Ptk. szerint a szerződésszegő fél szigorúbb feltételekkel mentesülhet csak a szerződésszegés következményei alól. Így a szerződő feleknek fontos lehet, hogy a szerződés megszegése esetére a felelősség mértékét már előre, megállapodás útján korlátozzák vagy akár kizárják.

 

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

 

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

 

A megbízható jogi képviselő

 

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

(1) 266-6621

 

- - - - - - - -

 

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.


Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  

 
Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»