Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

A reklámadó alanya és mértéke

 

Először nézzünk meg néhány, a témához kapcsolódó alapfogalmat.

médiaszolgáltatás: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti médiaszolgáltatás,

 

médiaszolgáltató: az Mttv. szerinti médiaszolgáltató,

 

médiatartalom: az Mttv. szerinti médiatartalom,

 

médiatartalom-szolgáltató: az Mttv. szerinti médiatartalom-szolgáltató,

 

nettó árbevétel: az olyan adóalany esetében, aki

a) a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozik, és az abban meghatározott értékesítés nettó árbevétele,

b) a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozik, az Szja tv. szerinti általános forgalmi adó nélküli bevétel,

  1. nem tartozik az a) és b) pont alá, az a) pont szerinti nettó árbevételnek megfelelő bevétel,

     

nyomtatott anyag: nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter,

reklám:

a) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló XLVIII. törvény szerinti gazdasági reklám,

b) az Mttv. szerinti kereskedelmi közlemény,

 

reklám közzététele: a Reklámtv. szerinti közzététel,

 

sajtótermék: az Mttv. szerinti sajtótermék,

 

saját célú reklám: a reklám közzétevő saját termékére, árujára, szolgáltatására, tevékenységére, nevére, megjelenésére vonatkozó reklám,

 

reklámértékesítő ügynökség: az adóalannyal az Szt. szerinti kapcsolt félnek minősülő, olyan személy, szervezet, amely az adóalannyal fennálló szerződéses jogviszony alapján jogosult arra, hogy az adóalany médiatartalom-szolgáltatásán belüli reklám közzétételére irányuló szerződést kössön.

Az adókötelezettség, az adóalany

Adóköteles

a) a médiaszolgáltatásban,

b) a Magyarországon kiadott vagy Magyarországon terjesztett, túlnyomórészt magyar nyelvű sajtótermékben,

c) a Reklámtv. szerinti szabadtéri reklámhordozón,

d) bármely járművön, nyomtatott anyagon, ingatlanon,

e) az interneten, túlnyomórészt magyar nyelven vagy túlnyomórészt magyar nyelvű internetes oldalon reklám közzététele. Adóköteles a reklám közzétételének megrendelése, kivéve, ha az adó alanya a reklám közzétételének megrendelője számára a megfelelő nyilatkozatot megtette.

 

Az adó alanya

a) az Mttv. szerint Magyarországon letelepedettnek minősülő médiatartalom-szolgáltató,

b) az a) pont alá nem tartozó, olyan médiaszolgáltató, amely napi műsoridejének legalább felében magyar nyelvű médiatartalmat tesz Magyarország területén elérhetővé,

c) a sajtótermék a) pont alá nem tartozó kiadója,

d) a szabadtéri reklámhordozót, valamint a reklám elhelyezésére szolgáló bármely járművet, nyomtatott anyagot, ingatlant reklám céljára hasznosító személy vagy szervezet,

e) az interneten közzétett reklám esetén a reklám közzétevője.

 

A reklám közzétételének megrendelése szerinti adókötelezettség esetén az adó alanya a reklám közzétételének megrendelője, ide nem értve az Szja tv. szerint egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt. Az adóalanynak a reklám közzétételének ellenértékéről szóló számlán vagy számviteli bizonylaton vagy más okiraton (így különösen a reklám közzétételére vonatkozó szerződésben) nyilatkoznia kell arról, hogy az adókötelezettség őt terheli és az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz, vagy arról a tényről, hogy az adóévben, reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli.

Az adó alapja

Az adó alapja az adóalany esetén az adóköteles tevékenységből származó adóévi nettó árbevétel, növelve a reklámértékesítő ügynökségnek a megrendelővel kötött, az adóalany médiatartalom-szolgáltatásán belüli reklám közzétételére irányuló szerződés szerinti szolgáltatásból származó nettó árbevételének és ezen ügylet kapcsán a reklámértékesítő ügynökségtől az adóalanynak járó ellenértéknek a különbözetével. Saját célú reklám közzététele esetén az adó alapja a reklám közzétételével kapcsolatban közvetlenül felmerült költség.

Az adó alapja a reklám közzétételének megrendelési szerinti adóalany esetén a reklám-közzététel havi összesített ellenértékének 2 500 000 forintot meghaladó része.

Az adó mértéke

Az adó mértéke

- az adóalap 0,5 milliárd forintot meg nem haladó része után 0%,

- az adóalap 0,5 milliárd forintot meghaladó, de 5 milliárd forintot meg nem haladó része után 1%,

- az adóalap 5 milliárd forintot meghaladó, de 10 milliárd forintot meg nem haladó része után 10%,

- az adóalap 10 milliárd forintot meghaladó, de 15 milliárd forintot meg nem haladó része után 20%,

- az adóalap 15 milliárd forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 30%,

- az adóalap 20 milliárd forintot meghaladó része után 40%.

 

Az adó mértéke a reklám közzétételének megrendelője szerinti adóalap esetén az adóalap 20%-a.

 

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  

 

 
Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»