Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

Bejelentett immateriális jószág kivezetésén realizált nyereség

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény fogalmi meghatározásai körében szereplő jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág könyvekből történő kivezetésével összefüggő korrekciós tételek alkalmazása a következő.

Az adózó – döntése szerint – a jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág: szellemi termék, vagyoni értékű jog szerzését, előállítását, a szerzést, előállítást követő 60 napon belül jelentheti be az adóhatóságnak; a határidő elmulasztása jogvesztő.

Az adóévi adóalap meghatározása során

  • a be nem jelentett jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág könyvekből történő kikerüléséhez akkor kapcsolódik – a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés c) pont szerint – csökkentő tétel, ha az eszköz értékesítése, apportként történő kivezetése során nyereség jellegű különbözet (a ráfordítást meghaladó bevétel) keletkezik, s ennek összegét az adózó az eredménytartalékból az adóévben alekötött tartalékba átvezeti. Az adózó az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összeggel csökkentheti az adózás előtti eredményét, azzal, hogy e kedvezmény véglegessé válásának feltétele az, hogy a lekötött összeget a lekötés adóévét követő három adóévben újabbjogdíjbevételre jogosító immateriális jószág megszerzésére oldja fel;

  • a bejelentett immateriális jószág könyvekből történő kivezetéséhez – az annak során realizált bevételi többlet összegében – feltételekhez kötött csökkentő tétel [Tao. tv. 7. § (1) bekezdés e) pont],ha a kivezetés bevételt meghaladó ráfordítást eredményez, úgy növelő tétel [Tao. tv. 8. § (1) bekezdés n) pont] kapcsolódik. 

Ez utóbbi esetben a csökkentő tétel azon kettős feltétel fennállása esetén alkalmazható, hogy az adózó egyrészt az eszközt az értékesítését, apportként történő átadását (kivezetését) megelőzően legalább egy éven át folyamatosan a könyveiben tartsa nyilván, másrészt a bejelentés adóévét megelőző adóévben az ugyanazon immateriális jószág értékesítéséből, kivezetéséből származó eredményre nem alkalmazta a 7. § (1) bekezdés c) pontját. 

Példa:

Az adózó ügyletei a következők:

 

Vétel/Eladás

Immateriális jószág

Vételár/

Eladási ár

Bejelentett

Csökkentő tétel

Vétel

2012.03.05.

„A” szellemi termék

100 e Ft

Nem

 

Eladás

2012.05.06.

„A” szellemi termék

120 e Ft

 

Igen 20 e Ft*

Vétel

2013.01.08.

a) „A” szellemi termék

b) „B” szellemi termék

90 e Ft

90 e Ft

Igen

Igen

 

Eladás

2014.04.01.

a) „A” szellemi termék

b) „B” szellemi termék

95 e Ft

95 e Ft

 

Nem**

Igen 5 e Ft***

 

 

* A 2012. évi adózás előtti eredmény 20 e Ft-tal történő csökkentésével [Tao. tv. 7. § (1) bekezdés c) pont] egyidejűleg az adózó a 20 e Ft-nak megfelelő összeget a lekötött tartalékba át is vezette.

** Mivel az adózó 2013.01.08-án – a lekötött tartalék feloldásával – 90 e Ft-ért visszavásárolta az „A” eszközt [a) eset], amelynek szerzését ezúttal bejelentette az adóhatósághoz, majd 2014.04.01-jén – az egy éves tartási idő elteltével – eladta azt 95 e Ft-ért, ezért a 2014. évi adózás előtti eredményét nem csökkentheti a nyereségjellegű különbözettel, mert a bejelentés adóévét (2013.) megelőző adóévben (2012-ben) az ugyanazon: „A” eszköz értékesítéséből származó (20 e Ft) eredményre alkalmazta a 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti csökkentő tételt.

*** Mivel az adózó 2013.01.08-án – a lekötött tartalék feloldásával – 90 e Ft-ért nem az „A” eszközt vásárolta vissza, hanem egy másik, „B” eszközt vásárolt [b) eset], amelynek szerzését bejelentette az adóhatósághoz, ezért annak – egy év tartási időt követő – 2014. évi értékesítési nyereségévelcsökkentheti az adózás előtti eredményét, mert a bejelentés adóévét (2013.) megelőző adóévben (2012-ben) nem ugyanazon („B” eszköz), hanem egy másik immateriális jószág („A” eszköz) értékesítési nyereségére alkalmazta a 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti csökkentő tételt.

Forrás: NAV

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  

 
Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»