Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

Aktuális bevallási, befizetési határidők, illetve aktuális teendők 2014 februárjában

Az alábbiakban nézzük meg, hogy milyen adózási kötelezettségeink lesznek 2014. februárjábak. 

Adózási határidők 2014. február 5-én:

Adatszolgáltatás:

-       K100 Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő magánszemély részére kiállított igazolásról

Bevallás:

-       1478  Távszerencsejáték és játékautomaták adójáról

Befizetés:

-       Távszerencsejáték adója

Adózási határidők 2014. február 10-én:

Adatszolgáltatás:

-       PTGNAPLO Adatlap az elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépet használó adózó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez

-       PTGOPTA Adatlap az egyedi mentesítéssel rendelkező adózók pénztárgépei adattartalmának CD/DVD-n, illetve egyszer írható optikai adathordozón történő megküldéséhez

Adózási határidők 2014. február 12-én:

Bevallás:

- 1408 Az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

1408E Havi bevallás az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségekről azon adózók számára, akik nem kötelezettek az Art. 31. § (2) bekezdés szerint elektronikus bevallásra,

- 1408INT Havi bevallás a Tbj. 56/A. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról

- 1458 Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről

Befizetés:

- Kisadózó vállalkozások tételes adója

- Szociális hozzájárulási adó

- Szakképzési hozzájárulás előleg

- Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher

- Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj

- A kifizető által a magánszemélyektől levont különadó

- A magánszemély által fizetendő különadó

- A különadó alapja utáni egészségügyi hozzájárulás 

- A munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg

- A kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg

- Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, a nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, továbbá a kifizetőtől származó jövedelmet szerzett (amennyiben a kifizető az adóelőleget bármely okból nem vonta le) magánszemély adóelőlegének befizetése

- Átalányadó, tételes átalányadó előlege

- A külföldi személytől levont adó

- Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

- A munkaerő-piaci járulék

- Az egészségügyi hozzájárulás

- Munkáltató által levont járulék

- Kifizető által levont járulék

- Korkedvezmény-biztosítási járulék

- A Tbj. 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék

- Társas vállalkozás által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

- A magánszemély által a Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

- A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék 

Egyéb bejelentések:

- Kisadózó vállalkozások tételes adója alól való mentesülés bejelentése (az adózó jogállásától függően a 14T101, 14T101E, 14T201, 14T201T, 14T201C nyomtatványokon)

Adózási határidők 2014. február 15. (február 17-én):

Adatszolgáltatás:

-       K56 Adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolás kiadásáról

-       13K84 A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2013. évben befizetett (átutalt) illetőleg a magánszemély részére „nem nyugdíjszolgáltatás címén” kifizetett összegről és egyéb adatokról

-       13K86 A kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély részére a 2013. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylat tartalmáról

-       13K89 A nyugdíjat, rehabilitációs járadékot, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot (továbbiakban együtt:járadékot) folyósító szerv adatszolgáltatása a 2013. évben nyugdíj, illetve járadék folyósítása mellett kereső tevékenységet folytatókról

-       13K97 Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről

-       eGiro Pénzintézetek adatszolgáltatása a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről

Bevallás:

-       1353NY Nyilatkozat az egyszerűsített 1353E bevallás elkészítéséhez (személyi jövedelemadó, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás)

-       /Kizárólag az az egyéni vállalkozó élhet ezzel a lehetőséggel, aki vállalkozói tevékenységét az adóév egészében szüneteltette./ 

-       1410B  Havi bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről biztosítók részére

-       1410M Bevallás a Baleseti adóról és annak önellenőrzéséről magánszemélyek/szervezetek részére

Befizetés:

-       Baleseti adó befizetése

Adózási határidők 2014. február 20-án:

Bevallás:

-       1401 Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

-       1420 Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről

-       1465 Áfabevallás az általános forgalmi adó kötelezettségének illetve jogosultságának összegéről (havi bevallók esetén)

-       1486 Bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére

-       14A60 Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

-       1478  Távszerencsejáték és játékautomaták adójáról

-       1391 Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

-       1493 Bevallás a 2013. évi pénzügyi tranzakciós illetékkötelezettségről

-       1351 Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

-       14KIVA Bevallás a kisvállalati adóról (előlegbevallás havi bevalló esetén)

-       14NETA Bevallás a népegészségügyi termékadóról

-       14J03 Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

Befizetés:

-       Általános forgalmi adó befizetése

-       Társasági adó előleg (ha havonta fizet adóelőleget)

-       Népegészségügyi termékadó befizetése

-       Kisvállalati adó előlege (ha havonta fizet adóelőleget)

-       Pénzügyi tranzakciós illeték

-       Biztosítási adó

-       Távközlési adó befizetése

-       Kulturális adó

-       Energiaadó befizetése

-       Játékadó befizetése

-       Távszerencsejáték adója

-       A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége

Adózási határidők 2014. február 25.

Bevallás:

-       1301 Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

-       1353 Bevallás a 2013. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségekről, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről

-       1343 Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, valamint az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adó kötelezettségről

-       1365 Áfa bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

-       13A215 Negyedéves/Éves bevallás a szociális menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól a 2013. évben negyedéves/éves összesítő bevallás benyújtására kötelezett adózók részére

-       1341 Bevallás a társasházak részére a 2013. évi személyi jövedelemadóról

-       13KATA Nyilatkozat és adatszolgáltatás megszerzett bevételről, bevallás százalékos mértékű adóról kisadózó vállalkozás részére 2013. év

-       13NETA Bevallás a népegészségügyi termékadóról (éves bevallók részére)

Befizetés:

-       Kulturális adó

-       Általános forgalmi adó

-       Személyi jövedelemadó

-       Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója

-       Egyszerűsített vállalkozói adó

-       Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

-       Egészségügyi hozzájárulás

-       Egészségügyi szolgáltatási járulék

-       Rehabilitációs hozzájárulás

-       Szakképzési hozzájárulás

-       Kisadózó vállalkozás százalékos mértékű adója

-       Népegészségügyi termékadó befizetése

Forrás: NAV

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»