Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

A tanulószerződésben meghatározott díj csökkentése

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint biztosított a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló.

1) A tanulószerződésben meghatározott díj fizetésének elmaradása, illetve csökkentése esetén a járulék- és a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség teljesítése

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerint biztosított a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló.

A Tbj. 4. § k) pont 1. alpontja szerint járulékalapként a tanulószerződésben meghatározott díjat kell figyelembe venni. Ez független attól, hogy a tanuló a biztosítás időtartama alatt a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) előírásai alapján részesül-e díjazásban az igazolatlan hiányzásai miatt vagy csak csökkentett díjazásra jogosult.

Az Szt. 64. § (1) bekezdés második fordulata a tanulószerződésben meghatározott díj csökkentését írja elő a tanuló igazolatlan mulasztásának idejével arányosan. A Tbj. rögzített járulékalappal kapcsolatos előírásának alkalmazása miatt nem kifogásolható az az eljárás, hogy a tanuló „nettó” járandóságát csökkenti a gazdálkodó. Vagyis a tanulószerződésben rögzített díjazásból a Tbj.-ben előírt, kötelezően fizetendő járulékok levonása után kapott nettó összeget kell arányosan csökkenteni a tanuló igazolatlan mulasztásának idejével arányosan.

A tanulók betegszabadságával, illetve társadalombiztosítási ellátásával (például: táppénz) érintett időszakok esetében pedig elfogadható az az eljárás, hogy a gyakorlati képzést folytató szervezet a betegség ideje alatti mulasztásokat a megfelelő igazolások alapján igazoltnak tekinti és nem csökkenti a tanulószerződésben foglalt díjazás mértékét, amely így teljes fedezetet nyújt a Tbj. szerint fizetendő járulékok levonására.

2) A tanulószerződés szünetelése

A tanuló akkor biztosított a Tbj. alapján, ha a tanulószerződése nem szünetel, vagyis ténylegesen „tanulmányokat folytató tanuló”-nak minősül.

Az Szt. 54. § (1) bekezdése alapján a tanulói jogviszony szüneteltetése és a tanuló szülési szabadsága alatt a tanulószerződésből eredő jogok és kötelezettségek nem illetik meg, és nem terhelik a feleket. A szülési szabadság idejére járó ellátás, valamint a GYED, GYES igénybevételéhez szükséges a tanulói jogviszony szüneteltetésének kérelmezése a tanuló részéről, és amennyiben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 56. § (3) bekezdése alapján engedélyezték, hogy a tanuló tanulmányait megszakítsa ezekre az időszakokra, az egyértelműen a tanulószerződés szüneteltetését is jelenti, amely alatt a tanuló díjazásra nem jogosult, és nem biztosított, hiszen nem minősül „tanulmányokat folytató” tanulónak.

3) A normatíva elszámolhatósága a tanulószerződésben meghatározott díj kifizetésének elmaradása, vagy csökkentése, illetve a tanulószerződés szünetelése esetén

A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a normatíva elszámolhatóságát a hatályos tanulószerződés alapján a gyakorlati képzéssel történő megszervezéséhez köti. Így, ha a gazdálkodónak a tanulószerződés alapján a gyakorlati képzés megszervezésének kötelezettsége fennáll – függetlenül attól, hogy a tanuló igazolt vagy igazolatlan mulasztása miatt teljesíthető-e, illetve van-e kifizetés a tanuló részére -, elszámolhatja a kötelezettség csökkentő tétel teljes összegét.

Ha azonban a tanulószerződés szünetel, a gyakorlati képzést szervező hozzájárulásra kötelezettnek az adott tanuló esetében nincs gyakorlati képzés szervezési kötelezettsége, ezért ezen tanulók tekintetében a tanulószerződés szüneteltetésének időtartama alatt nem tarthat igényt a szakképzési hozzájárulás kötelezettség teljesítésével összefüggő normatív csökkentő tételre, illetve e csökkentő tétel, vagy annak egy részének visszaigénylésére.

4) A normatíva elszámolhatósága, ha a gyakorlati képzés szervezésére összevontan kerül sor

Fő szabályként az Szt. 26. § (4) bekezdése értelmében a gyakorlati képzést a szorgalmi időben a szakmai elméleti képzéssel egy héten belüli váltással kell megszervezni. Ettől a rendelkezéstől azonban - a gyakorlati képzést folytató szervezet és a szakképző iskola közötti megállapodással – el lehet térni, vagyis a gyakorlati képzés „tömbösítésre kerülhet”, azaz a képzésre meghatározott időtartam figyelembevételével összevontan is teljesíthető.

Amennyiben a gyakorlati képzést folytató szervezet és a szakképző iskola között létrejött megállapodás alapján a tanév szorgalmi időszakában összevontan kerül megszervezésre a kötelezően kiírt szakmai gyakorlat, a teljes szorgalmi időszak tekintetében a hatályos tanulószerződés megalapozza a csökkentő tétel elszámolhatóságát, függetlenül attól, hogy bizonyos hónapokban a gazdálkodónál ténylegesen nem folyik gyakorlati képzés.

Forrás: NAV

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»