Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

A cégjegyzék adataira vonatkozó közös szabályok

A cégjegyzékben szereplő természetes személy esetében- ha a törvény másként nem rendelkezik- a cégjegyzéknek tartalmaznia kell ezen személy anyjának születési nevét is.

Az alábbi információkat is fel kell tüntetni a cégjegyzékben, ha a cég tagja

  • belföldi cég esetén, annak cégjegyzék számát,

  • egyesület, alapítvány esetén annak nyilvántartási számát,

  • külföldi cég vagy más szervezet esetén, amennyiben rendelkezik ilyen adattal, nyilvántartási számát és a nyilvántartó hatóságot.

Valamennyi cégadat esetében tartalmaznia kell a cégjegyzéknek a változások időpontját.

Egyes esetekben a változásbejegyzési kérelemben meghatározhatja az adatok változásának időpontját, amely azonban nem lehet korábbi, mint a változás alapjául szolgálóhatározat meghozatalának napja. Ennek hiányában vagy ellentmondásos okiratok esetén a változás időpontja az alapul szolgáló határozat meghozatalának a napja.

Ha jogszabály másként nem rendelkezik és a cég bejegyzésére irányuló eljárásban a pénzbeli hozzájárulás befizetésének igazolására sor kerülhet ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozattal, az ügyvezető a cég bejegyzését követő nyolc napon belül köteles a cég pénzforgalmi számláját megnyitni és a rendelkezésére bocsátott pénzbeli hozzájárulás összegét a számlájára befizetni.

Az állami adóhatóság a cég adószámával, közösségi adószámával kapcsolatos elektronikus értesítését, illetve határozatát fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel köteles ellátni.

A cégjegyzékben szereplő külföldi adójogi illetőségű magánszemély vagy szervezet esetén az állami adóhatósághoz történt bejelentkezés hiányában a külföldinek az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát kell feltüntetni.

A cégjegyzékben fel kell tüntetni a lakóhelyet, illetve a székhelyet. Ezt az irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, ajtószám feltüntetésével kell megjelölni. Amennyiben cégjegyzékbe bejegyzett külföldi személy rendelkezik magyarországi lakóhellyel is, ezen adatokat is fel kell tüntetni. Kézbesítési megbízottat kell megnevezni a bejegyzési kérelemben, ha külföldi jogi személy vagy jogi személy nélküli gazdasági társaság szerepel ott, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel. A kézbesítési megbízott lehet magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, viszont nem lehetnek az adott cég tagjai (részvényesei), vezető tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági tagjai. A kézbesítési megbízott megbízását, a megbízás elfogadását tartalmazó, bizonyító erejű magán- vagy közokiratot a bejegyzési kérelemhez kell mellékelni. A megszűnés tényét tizenöt napon belül kell bejelenteni a cégbíróságnak. Aki ezt elmulasztja 50 ezer Ft-tól 900 ezer forintig terjedő pénzbírságra számíthat.

Amennyiben a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez a cég képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját csatolták, a cégbíróság a cég képviselőjére vonatkozó cégjegyzék-adatok bejegyzésével egyidejűleg azt fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja el és intézkedik annak a cégjegyzék útján való megismerhetőségéről.

Ekkor kérelemnek minősül, ha a változásbejegyzési kérelemben a cég kizárólag arról nyilatkozik, hogy a cégjegyzékbe már bejegyzett képviselő cégjegyzésének módját igazoló okiratot a cégiratokhoz csatolja annak közvetlen elérése érdekében. Ekkor a cég a kérelem mellékleteként kizárólag közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt csatolhat.

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»