Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

A távolléti díj és az átlagkereset

Ha munkaviszonyra vonatkozó szabály elrendeli, a munkavállaló munkabérét távolléti díjára ki kell egészíteni, illetve munkavégzés hiányában távolléti díjat kell fizetni. Távolléti díjat kell fizetni akkor is, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály munkavégzés nélkül munkabér fizetését írja elő, annak mértéke meghatározása nélkül. Most pedig nézzük, hogy mely esetekben kell mindenképpen távolléti díjat fizetni a munkavállaló részére.

Távolléti díj

A munkavállaló részére távolléti díj jár:

 • az állampolgári kötelezettség teljesítése miatt kiesett munkaidőre,
 • közeli hozzátartozó halála esetén két munkanapra,
 • kötelező orvosi vizsgálat, illetve véradás esetén,
 • a munkaszüneti nap miatt kiesett időre,
 • a szabadság időtartamára,
 • a szoptatási munkaidő-kedvezmény idejére,
 • a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott munkavégzés alóli felmentés időtartamára

Ha a munkavállalónak távolléti díjat kell fizetni, részére a távollét idején érvényes személyi alapbére, rendszeres bérpótlékai, valamint a rendkívüli munkavégzés miatti kiegészítő pótlék együttes összegének a távollét idejére számított időarányos átlaga jár.

Nagyon fontos, hogy mit is nevezhetünk rendszeres bérpótléknak. A távolléti díj számításánál rendszeres bérpótlék alatt a munkaviszonyra vonatkozó szabályban, illetve a munkaszerződésben rögzített azon bérpótlékok értendők, amelyek a munkavállalót munkavégzés esetén folyamatosan megilletik.

Távolléti díj számítása havi béres dolgozó esetén

Havi időbér esetén az egy napra jutó távolléti díjat a következők szerint kell megállapítani: Az egy hónapra megállapított távolléti díjat osztani kell a tárgyhó munkanapjai számával.

Van úgy, hogy távolléti díjat nem egy napra, hanem pár órára kell számítani. Ilyenkor az egy napra kiszámított távolléti díjat osztani kell a munkavállaló napi teljes munkaidejének mértékével.

Nem kell alkalmazni a fenti számítást akkor, ha a távolléti díj megegyezik azzal az összeggel, amelyben a munkavállaló munkavégzése esetén részesülne. Ilyen eset könnyen előfordul, ha például egy munkavállalónak havi fix jövedelme van és egy műszakban dolgozik és a múlt évi túlóráinak száma nem éri el az 50 órát.

Távolléti díj számítása órabéres dolgozó esetén

Órabér esetén az egy napra fizetendő távolléti díj: az egy órára megállapított távolléti díj és a munkavállaló napi teljes munkaidejének a szorzata.

Távolléti díj számítása teljesítménybéres dolgozó esetén

Teljesítménybér alkalmazásánál a távolléti díj számításakor a munkavállaló távolléte idején érvényes személyi alapbéreként az ekkor érvényes személyi alapbérének - ha ez kisebb, mint a tárgyév január 1-jei személyi alapbér, akkor ez utóbbinak - a munkavállaló tárgyévi teljesítménytényezőjével szorzott összegét kell figyelembe venni, de csak akkor, ha a teljesítménytényező egy vagy annál kisebb.

De miként is számítjuk ki a tárgyévi teljesítménytényezőt? A tárgyévi teljesítménytényező a munkavállaló megelőző évben elért egy órára jutó teljesítménybérének - ideértve az időbér és a teljesítménybér összekapcsolásán alapuló bér időbér részét, továbbá a garantált bért is - és a tárgyév január 1-jén érvényes egy órára jutó személyi alapbérének a hányadosa.

Annak a munkavállalónak a tárgyévi teljesítménytényezőjét, akinek a munkaviszonya a munkáltatónál a tárgyévben kezdődött, a tárgyévi irányadó időszak egy órára jutó teljesítménybérének és az első távolléti díj-fizetés esedékességekor érvényes egy órára jutó személyi alapbérének a hányadosa alapján kell kiszámítani.

A munkavállaló tárgyévi teljesítménytényezőjét a tárgyév január 1-jével rögzíteni kell, ami azt jelenti, hogy januárban ki kell számítani és a kiszámított értéket kell alkalmazni egész évben.

Átlagkereset

A munkáltatónak átlagkereset kell fizetnie a munkavállalók számára többek között az alábbi esetekben:

 • munkavégzés alóli felmentés időtartamára,
 • végkielégítés fizetésekor
 • jogviszony jogellenes megszüntetésekor
 • ha egy nőt terhessége megállapításától gyermeke egyéves koráig az állapotának egészségügyi szempontból megfelelő munkakörbe kell ideiglenesen áthelyezni, akkor a jövedelme nem lehet kevesebb, mint előző munkaköri átlagkeresete

Ha a munkavállalónak átlagkeresetet kell fizetni, részére az átlagszámítás alapjául szolgáló időszakra kifizetett munkabér időarányosan számított átlaga jár. Ugyan ritkán, de mégis előfordulhat olyan, hogy a munkáltató nem tudja a munkabért az esedékesség idejéig kifizetni likviditási gondok miatt. A törvény annak érdekében, hogy a munkavállalót ne érje kár, szabályozta ezen helyzeteket is a következők szerint: az átlagszámításnál a munkabér esedékességétől eltérő időben kifizetett munkabért az esedékes bérfizetési napon teljesített kifizetésnek kell tekinteni, vagyis mintha azt a munkaadó már kifizette volna. Ugyanez a szabály érvényes akkor is, ha a munkavállaló még az esedékesség előtt fizette ki a munkavállaló munkabérét.

Nagyon fontos a számítás során, hogy ha a munkavállaló időbéres dolgozó, akkor az átlagkereset számításánál a személyi alapbért az átlagkereset esedékessége időpontjában érvényes összegben kell figyelembe venni.

Az átlagkereset-számítás alapjául egyébként az utolsó négy naptári negyedévre kifizetett munkabérek szolgálnak.

Akkor, ha a munkavállaló munkaviszonya a négy naptári negyedévnél rövidebb, az átlagkeresete számításakor a nála számításba vehető naptári negyedévek, negyedév hiányában pedig az utolsó naptári hónapokra kifizetett munkabért kell figyelembe venni.

Az irányadó időszakban kifizetett, de az irányadó időszakot meghaladó, meghatározott időtartamra járó munkabérnek, továbbá az irányadó időszakon kívüli időben kifizetett, de az irányadó időszak alatti munkavégzés alapján járó munkabérnek csak az átlagszámítás alapjául figyelembe vehető időszakra eső, időarányos részét kell az átlagszámításnál a kifizetett munkabér összegébe beszámítani.

Ha a munkavállalónak a munkáltatónál fennálló munkaviszonya egy naptári hónapnál rövidebb, akkor nem arányosítunk tovább, hanem ilyenkor átlagkereseteként a távolléti díjjal azonos összeget kell vennünk.

Az egy órára, illetve az egy munkanapra járó átlagkeresetet úgy kell kiszámítani, hogy a munkavállaló irányadó időszaki munkabérének együttes összegét osztani kell az adott időszakban munkában töltött, valamint a munkabérrel fizetett, de munkában nem töltött órák, illetve munkanapok számával. Ezek összegét nevezzük osztószámnak.

Ha munkaviszonyra vonatkozó szabály fizetési kötelezettség megállapításánál havi átlagkereset alkalmazását írja elő, akkor egy havi átlagkereseten a munkavállaló egy napi átlagkeresetének a huszonkétszerese értendő. Munkaidőkeret alkalmazása esetén a havi átlagkereset kiszámításánál az egy órára járó átlagkereset összege szorzandó 174-gyel, részmunkaidő, rövidebb teljes munkaidő, illetve készenléti jellegű munkakörben a napi nyolc vagy heti negyven órát meghaladó mértékű esetén, ennek időarányos részével. Órabér esetén az egynapi átlagkereset az egy órára megállapított átlagkereset és a munkaidő mértékének a szorzata.

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Adó- és járulék mértékek

Adó- és járulék mértékekAktuális adó- és járulék mértékek.
Kattintson»

APEH számlaszámok

NAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámaiNAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámai. Kattintson»

Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»