Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

Egyszerűsített foglalkoztatás április 1-től

2010. április elsejétől megváltoznak az alkalmi munkavállalás szabályai, ugyanis csütörtökön hatályba lép az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény. Lényeges változás, hogy a közteherjegy helyébe az elektronikus bejelentkezési kötelezettség és a formalizált szerződés lép.

Megtartsuk-e az AM könyvet?

Az új törvény célja lényegében az, hogy tehermentesítse a munkaügyi központokat és a munkavállalókat is, mivel nem kell kiváltani a munkavállalói könyvet. Fontos azonban tudnunk, hogy az alkalmi munkavállalói könyvet célszerű megtartani, hiszen azzal lehet a későbbiekben is igazolni az eddig ledolgozott időt.

Mi minősül egyszerűsített foglalkoztatásnak?

Egyszerűsített foglalkoztatás keretei között létesíthető munkaviszony a háztartási munka, a mezőgazdasági, idegenforgalmi idénymunka esetében. Szintén egyszerűsített módon lehet létesíteni munkaviszonyt kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltatóval.

Célszerű tudnunk, hogy a mezőgazdasági idénymunka esetében különbséget kell tennünk a növénytermesztési idénymunka és az egyéb mezőgazdasági idénymunkák között. A növénytermesztési idénymunkánál meghaladhatja a 31 napot a munkaviszony egybefüggő időtartama, azonban a 90 napot nem haladhatja meg. Ezzel ellentétben a mezőgazdasági idénymunkáknál kizárólag határozott időre lehet munkaviszonyt létesíteni, és ennek egybefüggő időtartama nem haladhatja meg a 31 napot, továbbá egy naptári éven belül pedig a 90 napot.

Továbbá egyszerűsített módon lehet létesíteni munkaviszonyt egyéb alkalmi munkára is, ennek azonban feltétele, hogy a munkáltató a munkavállalót legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon belül pedig legfeljebb 15 naptári napig, illetve egy naptári évben legfeljebb 90 naptári napig foglalkoztatja. Ebben az esetben a foglalkoztatás határozott időtartamra szólhat.

Munkaszerződés megkötése

Az egyszerűsített foglalkoztatás megkezdése előtt a törvényben szereplő munkaszerződést kell kötni a feleknek. Fontos tudni, hogy a szerződést legkésőbb a munka megkezdéséig írásba kell foglalni.

A fentiektől eltérően abban az esetben, ha a munka öt naptári napnál rövidebb határozott időre szól, a szerződést nem kell írásba foglalni.

Növénytermesztési idénymunka esetében a munkaszerződést csak akkor kell írásba foglalni, ha azt a munkavállaló kéri, valamint ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama a harminc napot meghaladja.

Abban az esetben, ha a munkaszerződést nem kell írásba foglalni a munkáltatónak jelenléti ívet kell vezetni az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalókról, melyet a munkavállalóknak a munka megkezdésekor és befejezésekor alá kell írniuk. A jelenléti ív foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatnak számít, melynek a munkavégzés megkezdéskor történő aláírása tanúsítja a munkaviszony létrejöttét. A munkáltató a jelenléti ív egy példányát a munkavégzés befejezésekor a munkavállalónak átadja, a második példányt a tárgyévet követő ötödik év végéig meg kell őriznie. A jelenléti ív szigorú számadású nyomtatvány.

Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatás

Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra munkaviszony olyan felek között, akik között a szerződés megkötésekor már a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény szabályai szerint létesített munkaviszony áll fenn.

Abban az esetben, ha a munkaviszony nem egyszerűsített foglalkoztatás céljából jött létre, a munkaszerződés nem módosítható annak érdekében, hogy a munkáltató a munkavállalót egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztassa.

Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 1. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltató által az alaptevékenységébe tartozó feladatai ellátására.

Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy utáni személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségekre a személyi jövedelemadóról szóló törvény, illetve a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Háztartási munkát végző személy legfeljebb 31 napra kötött munkaszerződés alapján történő foglalkoztatása, valamint az idénymunkák esetén a munkáltatónak ettől eltérően a munkavállalónak kifizetett (nettó) munkabér harminc százalékával megegyező összegű közterhet kell megfizetnie. Ezen túlmenően más közteher fizetési kötelezettség nem merül fel egyik félnél sem.

A közteher megfizetésével nem terheli

  • a munkáltatót társadalombiztosítási járulék, szakképzési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás, valamint az Szja.tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség,
  • a munkavállalót nyugdíjjárulék (tagdíj), egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség

Ha a munkáltató legfeljebb évi tízezer munkaórában növénytermesztési idénymunka keretében alkalmaz munkavállalókat, választhatja azt, hogy a tárgyév július 12-éig egy összegben közteherelőleget fizet. Ezen választást legkésőbb a tárgyév május 15-éig be kell jelenteni az állami adóhatóságnak.

A közteherelőleg alapját a munkáltató által meghatározott termőterületre eső, a külön jogszabályban meghatározott, az adott növénytermesztési idénymunkára fajlagosan megállapított munkaidő-szükséglet és a munkavállalónak egyéb jövedelem hiányában kifizethető (nettó), külön jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum szorzataként kell meghatározni. A közteherelőleg összege a közteherelőleg-alap tizenkét százaléka.

Fontos tudnunk, hogy jelentős változás lesz hogy a munkáltatónak az illetékes állami adóhatóság felé a munkavégzés megkezdése előtt minden olyan adatot be kell jelentenie az adóhatóság által közzétett nyomtatványon, amelyet az egyszerűsített munka-szerződés tartalmaz.

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Adó- és járulék mértékek

Adó- és járulék mértékekAktuális adó- és járulék mértékek.
Kattintson»

APEH számlaszámok

NAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámaiNAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámai. Kattintson»

Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»