Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

A fel nem használt közteherjegyek forgalomból történő kivonása

Mint azt tudjuk április 1-jével hatályba lépett az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló törvény. Ennek következtében megszűnik az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, 2010. április 1-jétől tehát nem lehet alkalmi munkavállalói könyvvel új munkaviszonyt létesíteni.

Mivel megszűnt az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, így feleslegessé vált a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére szolgáló közteherjegyek alkalmazása, tehát azok előállítása és forgalmazása is megszűnt április 1-jével.

A fel nem használt közteherjegy értékének megtérítése

A fel nem használt közteherjegyek értékét az állami adóhatóság, kérelemre megtéríti.

A fel nem használt közteherjegyek értékének visszatérítését a kérelmező az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített 10KTH jelű nyomtatványon személyesen, az állami adóhatóság megyeszékhelyeken található ügyfélszolgálatain, Budapesten a IX. kerületben a Vaskapu u. 33-35. szám alatti, a XIII. kerületben a Petneházy u. 6-8. szám alatti és a Kresz Géza u. 15. szám alatti, valamint a XIV. kerületben a Gvadányi u. 69. szám alatti Központi Ügyfélszolgálaton, illetve az APEH Kiemelt Adózók Igazgatóságának hatáskörébe tartozó adózók a VII. kerületben a Dob utca 75-81. szám alatti ügyfélszolgálaton is, vagy postai úton lehet kérni, aminek határideje 2010. szeptember 30.

Fontos tudni, hogy amennyiben elmulasztjuk a fentebb említett határidőt, a kérelmeket az adóhatóság érdemi vizsgálat nélkül el fogja utasítani. A postai úton feladott kérelem csakis akkor minősul határidőben benyújtottnak, ha azt legkésőbb 2010. szeptember 30-áig postára adjuk.

A 10KTH jelű nyomtatványt az állami adóhatóság bármelyik ügyfélszolgálatán be lehet szerezni, vagy az adóhatóság honlapjáról le lehet tölteni. Fontos azonban tudni, hogy kizárólag papíralapon lehet előterjeszteni.

A kérelmezőnek a kérelemhez mellékelni kell

  • a fel nem használt közteherjegyeket, valamint
  • a vásárlását igazoló számlát vagy egyéb okiratot

Postai úton előterjesztett kérelem

A nyomtatványhoz külön, zárt, a lezárására szolgáló felületen a kérelmező által aláírt borítkba helyezve kell a közteherjegyeket mellékelni a postai úton előterjesztett kérelem esetén. Az adóügyekben illetékes regionális igazgatósághoz kell címezni a kérelmet.

A postai úton előterjesztett kérelem esetén jegyzőkönyvet készít az állami adóhatóság a közteherjegyet tartalmazó zárt boríték felbontásáról és a közteherjegyek vizsgálatáról.

Személyes megjelenés esetén mindenképp jegyzőkönyv készül abban az esetben, ha

  • feltételezhető, hogy a közteherjegy hamis vagy hamisított,
  • a közteherjegy elválasztott részekből van összeillesztve, vagy
  • a közteherjegy állapotából korábbi használatra lehet következtetni

A fentebb említett esetekben a jegyzőkönyvben a kérelmező észrevételei is feltüntetésre kerülnek. A jegyzőkönyv egy másolati példánya a kérelmezőnek át kell adni.

Az állami adóhatóság a közteherjegyeket felülbélyegzéssel érvényteleníti. Nem kerül sor a közteherjegy érvénytelenítésére, akkor, ha feltételezhető, hogy a közteherjegy hamis vagy hamisított, vagy a közteherjegy elválasztott részekből van összeillesztve, továbbá amennyiben a közteherjegy állapotából korábbi használatra lehet következtetni.

Az adóvisszatérítés általános szabályai szerint kerül sor a fel nem használt közteherjegy értékének visszatérítésére.

Mely esetekben nem térítik vissza a közteherjegy értékét?

Nem térítik vissza a közteherjegy értékét, ha

  • a közteherjegy hamis vagy hamisított volt, vagy a közteherjegy elválasztott részekből volt összeillesztve, továbbá ha a közteherjegy állapotából korábbi használatra lehetett következtetni, és emiatt az állami adóhatóság a büntetőjogi felelősségre vonást kezdeményezett, és a bűncselekmény elkövetését bíróság jogerős ítélete megállapítja, vagy
  • a közteherjegy csonka, kivéve a kizárólag a perforációt érintő, legfeljebb a közteherjegy egyik oldalán található, a közteherjegyek elválasztásával esetlegesen keletkező hiányosságot. 

Köztartozás esetén

Abban az esetben, ha a kérelmezőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása van, a fel nem használt közteherjegy visszatérítendő összegét az állami adóhatóság a tartozás erejéig visszatarthatja és ezzel a tartozás megfizetettnek minősül.

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Adó- és járulék mértékek

Adó- és járulék mértékekAktuális adó- és járulék mértékek.
Kattintson»

APEH számlaszámok

NAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámaiNAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámai. Kattintson»

Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»