Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

Változások az EVA törvényben

A május 15-én életbelépő változások értelmében ha az adóalany bevétele és a 8. § (7) bekezdés alapján az összes bevételt növelő összeg együttesen meghaladja az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt, az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt meghaladó rész után az eva mértéke 50 százalék.Az eva mértéke

Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő módosításáról szóló 2010. évi XII. törvény 51. §-ának (10) bekezdése szerint az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban eva-törvény) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) Ha az adóalany bevétele és a 8. § (7) bekezdés alapján az összes bevételt növelő összeg együttesen meghaladja az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt, az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt meghaladó rész után az eva mértéke 50 százalék."
[Magyar Közlöny 2010. évi 28. szám]

A fentebb említett rendelkezés 2010. május 15-én lépett hatályba. Figyelembe véve azt, hogy az eva-törvény 9. § (1) és (2) bekezdéseinek január 1-én hatályos rendelkezése szerint az eva mértéke a pozitív adóalap 30 százaléka, valamint további adómértékről nem rendelkezik, ezért a 25 millió forint bevételi értékhatár átlépése esetén az adózónak az adóév során az alábbiak szerint kell eljárnia:

  • ha a 25 millió forint bevételi értékhatár átlépését - egyben az adóalanyiság megszűnését - eredményező bevétel legkésőbb 2010. május 14-én befolyik, akkor a felettes rész után is 30 százalék az adó mértéke,
  • ha az adózó bevétele 2010. május 15-én vagy azt követően haladja meg az adóalanyiság feltételként előírt 25 millió forintot, és olyan számlát bocsátott ki, amelyet a 25 millió forint bevételi értékhatár átlépésekor bevételként eddig az időpontig nem szerzett meg, akkor a megszűnésig megszerzett és az eva-törvény 8. § (7) bekezdésében foglaltak alapján Eva alapba számító együttes összegnek a 25 millió forint feletti részére az adó mértéke 50 százalék. 
Az egyéni vállalkozó tevékenységének szüneteltetése

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény nem tartalmaz külön jogszabályt az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó a vállalkozói tevékenységének szüneteltetése esetére.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény értelmében amely a szünetelés lehetőségét biztosítja, a szüneteltetés ideje alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet és új kötelezettséget sem vállalhat, de a szüneteltetés alatt az adószáma megmarad, eva adóalanyi minősége nem szűnik meg. Jó ha tudjuk, hogy az egyéni vállalkozónak tevékenysége folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is teljesítenie kell.

Azon egyéni vállalkozó,aki az eva-törvény hatálya alá tartozik, de a tevékenységét szünetelteti, rá is vonatkozik az eva törvény azon rendelkezése, melynek értelméban a bevétel megszerzésének időpontja a bizonylat kibocsátását követő 30. nap, ha a bevételt az adóalany eddig az időpontig még nem szerezte meg. Ezek szerint tehát a szüneteltetés napját megelőzően kiszámlázott, de a számla kibocsátásának napját követő 30. napon megszerzett bevétel még az eva szabályai szerint adózik.

Előfordulhat év végi számlánál, hogy a 30 napos szabály értelmében a bevétel már a következő adóévet érinti. Ilyen esetben az így megszerzett bevétel evás bevétel lesz, ami azt jelenti, hogy a megszerzés adóévében eva bevallást szükséges benyújtani ezen bevétel tekintetében.

Az előbbitől eltérően a tevékenység szüneteltetését követően befolyt bevételeket a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint önálló tevékenységből származó bevételnek kell tekinteni.

Az adózónak a szüneteltetés megkezdésének adóévéről szóló adóbevallásának benyújtási határideje az adóévet lövető év február 25-dike.

Az evás időszak előtti bevételt csökkentő kedvezmények, adókedvezmények, valamint adómegtakarítással kapcsolatos kedvezmények érvényesítése esetében, az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteletetése idején is fontos, hogy érvényesüljeneka törvényben megjelölt feltételeknek.

Az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak a tevékenység szüneteltetése ideje alatt is rendelkeznie kell pénzforgalmi bankszámlával, melyen a jóváírt kamat összege önálló tevékenységből származó bevételnek minősül, mellyel szemben a számlavezetési díj összege a költségek között elszámolható.

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Adó- és járulék mértékek

Adó- és járulék mértékekAktuális adó- és járulék mértékek.
Kattintson»

APEH számlaszámok

NAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámaiNAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámai. Kattintson»

Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»