Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

Társadalombiztosítási kifizetőhely létesítése, feladatai

A törvény bizonyos esetekben kötelezően előírja a foglalkoztató részére a társadalombiztosítási kifizetőhely létesítését, mely számos előírást és feladatot jelent a társaságnak. De mikor is kötelező társadalombiztosítási kifizetőhelyként működnie egy cégnek?


A társadalombiztosítási kifizetőhely

Amennyiben a foglalkoztató által alkalmazottak száma tartósan, ami azt jelenti, hogy hat egymást követő hónapban eléri vagy meghaladja a 100 főt, úgy intézkedni kell a kifizetőhely létrehozásáról. E kötelezettség alól nincs mentesítés.

A kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató a társadalombiztosítási feladatokat saját költségén, szakképzett alkalmazottakkal köteles ellátni és teljes anyagi felelősséggel tartozik az igények jogszerű elbírálásáért és a folyósított ellátásokért. A társadalombiztosítási feladatok ellátásáért a kifizetőhely fenntartóját a kifizetőhely által megállapított és folyósított táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj és baleseti táppénz egy százalékának megfelelő összegű költségtérítés illeti meg.

Társadalombiztosítási kifizetőhely létesítése

A foglalkoztató haladéktalanul köteles bejelenteni a székhelye szerinti illetékes MEP felé, hogy a biztosítottai létszáma eléri, illetőleg tartósan meghaladja a 100 főt. Ekkor a MEP a megvizsgálja a kifizetőhely létesítésének indokoltságát, a működéshez szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek meglétét, s ezt követően kiállítja a létesítési okiratot.

A MEP a foglalkoztatónak nyilvántartási számot állapít meg, melyről 30 napon belül értesíti a foglalkoztatót. Ez a nyilvántartási szám nagyon fontos, hiszen azt fel kell feltüntetni a nyilvántartásokban és az adatszolgáltatásnál.

Társadalombiztosítási kifizetőhely működését érintő változások bejelentése

Ha a munkáltató nevében, székhelyén, vagy a munkáltatónál szervezeti, működési változás következik be - különösen amely a kifizetőhely, illetőleg a biztosítottak ellátását érinti - a változásról az ellenőrzést végző MEP vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni kell.

Nagyon fontos, hogy a társadalombiztosítási kifizetőhely megszüntetését a kifizetőhely szerint illetékes MEP ellenőrzési szakegysége felé írásban be kell jelenteni, mégpedig a megszüntetést, az annak napját megelőző 30. napon kell a MEP-hez bejelenteni.

Amennyiben átalakulás miatt a kifizetőhely megszüntetése okán a kifizetőhelyi feladatokat a jogutód munkáltató társadalombiztosítási kifizetőhelye veszi át, erről az illetékes MEP ellenőrzési szakegységét az átalakulás napját megelőző 30. napon kell szintén írásban értesíteni.

A kifizetőhely megszűnése/megszüntetése az illetékes egészségbiztosítási pénztár által végrehajtott kifizetőhelyi záró-vizsgálattal történik. Az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv előírásai alapján kell gondoskodni az iratanyagok bevonásáról, tárolásáról.

Ha a biztosítottak ellátásának folyósítását érintő bármilyen akadály felmerül, arról haladéktalanul értesíteni kell az illetékes MEP vezetőjét.

A társadalombiztosítási kifizetőhely feladatai
 • a biztosítási kötelezettség és a folyamatos biztosítási idő elbírálása, nyilvántartása,
 • az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások iránti igények elbírálása, folyósítása, elszámolása,
 • a baleseti táppénz iránti igények elbírálása, a jogszabályban előírt határidőben történő folyósítása,
 • az üzemi baleset, valamint a foglalkozási megbetegedés elbírálása,
 • a kifizetett pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz E. Alap felé történő elszámolása és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése,
 • a táppénz-hozzájárulás kiszámítása, elszámolása,
 • a biztosítás megszűnését követően, ún. passzív jogon igényelt ellátások elbírálása, folyósítása, elszámolása és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése,
 • a kifizetett ellátásokról az előírt nyilvántartások vezetése,
 • az ellátások megállapításához, folyósításához szükséges adatok megkérése, illetve más - adatvédelmi szabályok alapján arra illetékes - szervek részére az adatok szolgáltatása,
 • statisztikai adatok gyűjtése és jelentése,
 • jogalap nélkül felvett ellátások esetén - határozat kiadásával - a visszafizetésre kötelezéssel kapcsolatos eljárás lefolytatása, a visszafizetett összegek E. Alap felé történő elszámolása,
 • az ellátásokkal kapcsolatos intézkedések elleni fellebbezések előterjesztése az illetékes jogorvoslati szervhez,
 • a pénzbeli ellátásokból a jogszabályok által előírt fizetési kötelezettségek levonása,
 • az ellátásokkal kapcsolatos bűncselekmények, szabálysértések gyanúja esetén büntető- vagy szabálysértési eljárás kezdeményezése érdekében az illetékes MEP tájékoztatása,
 • mindazon feladatoknak elvégzése, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.
 • 

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Adó- és járulék mértékek

Adó- és járulék mértékekAktuális adó- és járulék mértékek.
Kattintson»

APEH számlaszámok

NAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámaiNAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámai. Kattintson»

Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»