Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

Az egyéni vállalkozó illetékfizetési kötelezettsége átalakulás esetén

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény kimondja, hogy az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, és a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Arra való tekintettel, hogy az új szabályoknak megfelelően az egyéni vállalkozó nem átalakul egyéni céggé, hanem alapítja azt, ezért az átalakuláshoz kapcsolódó illetékmentességet nem lehet alkalmazni.


Egyéni vállalkozó egyéni céggé és egyéni cég gazdasági társasággá történő "átalakulásának" illetékkötelezettsége

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény kimondja, hogy az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, és a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.

Arra való tekintettel, hogy az új szabályoknak megfelelően az egyéni vállalkozó nem átalakul egyéni céggé, hanem alapítja azt, ezért az átalakuláshoz kapcsolódó illetékmentességet nem lehet alkalmazni.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény értelmében az egyéni cég jogképes, tehát cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Így tulajdont is szerezhet, szerződést köthet,továbbá pert indíthat és perelhető.

A fentiek alapján tehát visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetnie abban az esetban példálul, ha gépjárművet, ingatlant visz be az egyéni cégbe.

Ha pedig az egyéni cég tulajdonában lévő vagyontárgyakat olyan módon vonják ki a vállalkozásból, hogy a magánszemély lesz a tulajdonos, tehát az említett vagyontárgyak vonatkozásában ő kerül feltüntetésre a hatósági nyilvántartásba, akkor ezzel összefüggésben a magánszemélynek keletkezik vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettsége.

Egyéni cég gazdasági társasággá történő átalakulása

Az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény értelmében gazdasági társasággá alakulhat át.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény kimondja, hogy azon kérdésekben, melyet e törvény nem szabályoz a gazdasági társaságról szóló törvénynek a gazdasági társaságok közös szabályairól szóló rendelkezéseit, illetve a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Fontos, hogy ettől még nem tekinthető gazdasági társaságnak sem a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, sem más törvény alkalmazásában az egyéni cég.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2010. január 1-jétől hatályos 26. § (1) bekezdésének g) pontja szerint mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól, a társasági és osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett átalakulás keretében történő vagyonszerzés.

Kedvezményezett átalakulás az olyan átalakulás (ideértve az egyesülést, a szétválást is), melyben jogelődként és jogutódként is csak társaság vesz részt, ha

  • a jogügylet révén a jogelőd tagja, részvényese a jogutód által az átalakulás keretében újonnan kibocsátott részvényt, üzletrészt, és legfeljebb azok együttes névértéke (névérték hiányában a jegyzett tőke arányában meghatározott értéke) 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szerez, valamint
  • szétválás esetén a jogelőd tagjai, részvényesei arányos részesedést szereznek a jogutódokban,
  • az egyszemélyes társaság egyedüli tagjába, részvényesébe olvad be;

Tehát, mivel a kedvezményezett átalakulás tartalmazza, hogy az csak olyan ügylet lehet, amelyben kizárólag csakis társaság vesz részt, és mivel az egyéni cég nem minősül társaságnak a Tao tv. alkalmazásában, ezért erre a jogügyletre az illetékről szóló törvény. mentességi szabálya nem vonatkozik.

Egyéni vállalkozó által bejegyeztetett egyéni cégből egyszemélyes kft-vé történő átalakuláshoz kapcsolódó vagyonszerzés illetékvonzata

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény értelmében mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a gazdálkodó szervezet olyan szervezeti átalakulással bekövetkező vagyonszerzése, amikor is a létrejövő gazdálkodó szervezetek a korábbinak jogutódjai lesznek.

Mivel az illetékekről szóló törvény nem szabályozza azt, hogy mi számít gazdálkodó szervezetnek, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § c) pontjában foglalt értelmező rendelkezés az irányadó. Ezek alapján az egyéni vállalkozó és az egyszemélyes kft. is gazdálkodó szervezetnek minősül. Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény értelmében az egyéni vállakozó a cégjegyzékbe egyéni cégként bejegyezhető, az egyéni cég pedig a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá vagy egyszemélyes részvénytársasággá alakulhat át.

Arra való tekintettel, hogy az illetékekről szóló törvény nem kimondottan a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti átalakulást rögzít, ennek megfelelően lehetősés van arra, hogy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti átalakulás esetére is igénybe lehessen venni az illetékmentességet.

Mivel az egyéni vállalkozó és az egyéni cég személye azonos, közöttük jogutódlás nem képzelhető el. Ez alapján az egyéni cég egyszemélyes kft-vé történő átalakulása tulajdonképpen az egyéni vállalkozó átalakulását jelenti.

A fentiek alapján tehát, illetékmentes az egyszemélyes kft. - egyéni vállalkozó által bejegyeztetett egyéni cégből történő - átalakulással bekövetkező vagyonszerzése.

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Adó- és járulék mértékek

Adó- és járulék mértékekAktuális adó- és járulék mértékek.
Kattintson»

APEH számlaszámok

NAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámaiNAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámai. Kattintson»

Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»