Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

Eljárási szabályok munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén

Előfordul az életben, hogy a munkavállaló vagy a munkáltató megszűnteti a jogviszonyt. A munkaviszony megszüntetéséhez azonban kapcsolódnak törvényi előírások, melyeket figyelembe kell venni. Az előírások változnak annak függvényében, hogy a munkaviszony milyen formában szűnt meg.

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése

A munkaviszony bizonyos esetekben automatikusan megszűnik, illetve lehetőség van akár a munkaadó, akár a munkavállaló részéről a munkaviszony megszüntetésére. Hogy ez milyen keretek között valósulhat meg jogszerűen, azt a következőkben taglaltuk.

A munkaviszony automatikusan megszűnik az alábbi esetekben:

- a munkavállaló halála esetén,

- a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével,

- a határozott idő lejártával.

A munkaviszony az alábbiak szerint szüntethető meg:

Határozatlan idejű munkaviszony esetén:

- a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével,

- rendes felmondással,

- rendkívüli felmondással,

- azonnali hatállyal a próbaidő alatt;

Határozott idejű munkaviszony esetén:

- közös megegyezéssel,

- rendkívüli felmondással

- azonnali hatállyal a próbaidő alatt

- a fentiektől eltérően is megszüntetheti a munkáltató a határozott időre alkalmazott munkavállalójának munkaviszonyát, ekkor azonban a munkavállalót megilleti egyévi, ha a hátralévő idő egy évnél rövidebb, akkor csak a hátralévő időre jutó átlagkeresete.

Nagyon fontos, hogy a munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodást, illetve nyilatkozatokat írásba kell foglalni. Az írásba foglalásnál figyelemmel kell lenni arra, hogy az azonos adatok mellett más és más kötelező elemei is vannak a rendes, a rendkívüli, illetve a próbaidő alatti felmondásnak.

Eljárás a munkaviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén

Munkavállaló kötelezettsége

A munkavállalónak a munkaviszony megszűnésekor munkakörét át kell adnia az erre előírt rendben és el kell számolnia a munkáltatóval. A munkakör átadást és az elszámolást a munkáltatónak kell biztosítania, ezért célszerű az ahhoz kapcsolódó tevékenységek írásban rögzíteni annak érdekében, hogy a munkakör átadása maradéktalanul megtörténjen.

Munkaadó kötelezettsége

A munkaviszony megszűnésekor a munkáltatónak a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, és ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban előírt igazolásokat. A munkáltatónak legkésőbb a jognyilatkozat, azaz a felmondás közlésétől, illetve a megállapodás megkötésétől számított harmadik munkanapon, de legkésőbb az utolsó munkában töltött napot kell a kifizetésről és az igazolás kiadásáról gondoskodnia.

A munkáltatónak a munkaviszony megszüntetésekor a munkavállaló részére erről szóló igazolást kell kiállítania. Ennek az igazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

- munkavállaló személyi adatait (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, év, hónap, nap),

- a munkavállaló TAJ számát,

- a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő tartamát,

- a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultját,

- a munkavállaló által a munkaviszony megszűnésének évében igénybe vett betegszabadság időtartamát,

- a munkavállaló emelt összegű végkielégítésben való részesülését,

- a munkavállaló munkabérét tartozás érinti-e vagy sem,

- a munkavállaló pénztártag által választott magánnyugdíjpénztár megnevezését, címét, bankszámlaszámát. Ha a tagságra kötelezett pályakezdő munkavállaló nem választott pénztárat, ezt a tényt jelezni kell, és meg kell jelölni az illetékes területi pénztár megnevezését, címét.

A munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezménye

A munkavállaló, ha úgy érzi, hogy jogviszonyát jogellenesen szüntették meg, akkor bírósághoz fordulhat. Abban az esetben, ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen szüntette meg, akkor a munkavállalót, kérelmére az eredeti munkakörében kell továbbfoglalkoztatnia.

Ha a munkavállaló nem kéri vagy a munkáltató kérelmére a bíróság mellőzi a munkavállaló eredeti munkakörbe történő visszahelyezését, úgy a bíróság a munkáltatót kötelezi arra, hogy fizesse meg a munkavállaló legalább két, legfeljebb tizenkét havi átlagkeresetének megfelelő összeget. Ilyen bírósági eljárás esetében akkor szűnik meg a munkaviszony, mikor a jogellenességet megállapító határozat jogerőre emelkedik.

A munkavállalót, ha munkaviszonya nem rendes felmondással szűnt meg megilleti a felmentési időre járó átlagkeresete és a rendes felmondás esetén járó végkielégítés is.

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Adó- és járulék mértékek

Adó- és járulék mértékekAktuális adó- és járulék mértékek.
Kattintson»

APEH számlaszámok

NAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámaiNAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámai. Kattintson»

Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»