Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

A helyi iparűzési adóra vonatkozó hatáskörök önkormányzati adóhatósághoz történő visszaadása

Az Országgyűlés 2010. június 12-én fogadta el a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvényt. Ennek rendelkezései alapján a a helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok 2010. június 29-étől az önkormányzati adóhatósághoz kerülnek. Ennek értelmében tehát június 29-étől már az önkormányzati adóhatóságokhoz kell teljesíteni az állandó és az ideiglenes iparűzési tevékenységgel kapcsolatos összes adókötelezettséget.

Bejelentési, bevallási kötelezettség, adófizetés

2010. június 29-étől az állandó és ideiglenes jellegű iparűzési adóköteles tevékenységre vonatkozó bejelentési kötelezettséget ahhoz az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni, melynek területén az adózó székhelyet vagy telephelyet létesített, és amelynek területén az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet folytatni szeretné. Ha az adózó már bejelentette a 2010 évben iparűzési tevékenységének megkezdését, de a tevékenyeés befejezésének időpontja 2010. június 29-ére, vagy ezen időpont utánra eseik, abban az esetben is az illetékes önkörmányzati adóhatósághoz kell teljesítenie a tevékenység befejezésére vonatkozó változásbejelentést.


Ha adózó a tevékenység megkezdésére vagy befejezésére vonatkozó bejelentési kötelezettségét kívánja teljesíteni már azt is az illetékes önkormányzati adóhatóságoknál kell megtennie.

Abban az esetben, ha az adózó állandó és ideiglenes jellegű iparűzési adóval kapcsolatos bevallását 2010. június 28-ig benyújtja az állami adóhatósághoz, akkor azt az állami adóhatóság még feldolgozza. Azokat a bevallásokat melyek 2010. június 29-én vagy ez után érkeznek be, az állami adóhatóság el fogja utasítani, ugyanis ezen bevallásokat már az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani, hiszen feldolgozásuk már az ő hatáskörébe tartozik.

Fontos tudnunk, hogy a bevallásokra teljesített befizetést 2010. június 29-én, vagy azt követően az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni, még abban az esetben is, ha az adózó a befizetéseihez kapcsolódó bevallást 2010. június 29-ét megelőzően adta postára, nyújtotta be személyesen vagy terjesztette elő elektronikus úton.

Abban az esetben, ha olyan elmulasztott vagy olyan bevallási kötelezettséget szeretne teljesíteni az adózó, ami 2010. június 29. napjánál korábbi bevallási időszakra vonatkozott, azt is az önkörmányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. Ugyanez vonatkozik a bevallás önellenőrzésére is, akkor is, ha az önellenőrzés olyan bevallásra vonatkozik, amely korábban az állami adóhatósághoz került benyújtásra.

Kivételt képez ez alól, az az eset, mikor is az adózónak 2010. június 29-ét megelőzően az adóhivatalhoz benyújtott hibás bevallására "javítóbevallást" kell benyújtania. Ezt a javítóbevallást még az állami adóhatóság dolgozza fel. Az állami adóhatóság azonban csak akkor tudja ezeket a javítóbevallásokat feldolgozni, ha "Az adóhatóság által hibásnak minősített bevallás vonalkódja" mező a "javítóbevalláson" ki van töltve.

Az állami adóhatóság az iparűzési adóval összefüggésben teljesített befizetések tekintetében is a helyi iparűzési adóval kapcsolatos adószámlára a 2010. június 28-i legkésőbbi terhelési dátummal teljesített befizetéseket fogadja el. A postai készpénzátutalási megbízások közül azok számolhatóak el az állami adóhatóságnál befizetésként, melyeket az adózó legkésőbb június 28-án ad postára.

Fontos tudnunk, hogy a 2010. június 29-én és ezt követően átutalt, postára adott megbízások alapján beérkező befizetéseket az állami adóhatóság haladéktalanul "visszafordítja", visszautalja az adózó számára. Ugyanez érvényes a helyi iparűzési adónemen fennálló valós túlfizetésekre is.

Az ideiglenes és/vagy állandó jellegű iparűzési adót 2010. június 29-től már az önkormányzati adóhatósághoz kell fizetni. Az állami adóhatóság a fizetési kötelezettségre vonatkozó adatokat átadja az önkormányzati adóhatóságnak. Így tehát, ha az adózó 2010. június 29-től nem fizeti meg adóját vagy egyéb iparűzési adóval kapcsolatos kötelezettségét, akkor az önkormányzati adóhatóság késedelmi pótlékot számíthat fel rá, sőt ellenőrzési eljárás során adóhiány megállapítására is lehetősége van.


Fontos, hogy tudjuk, hogy az állami adóhatóság az önkormányzati adóhatóságok részére az adózó azon adatait is továbbadja, hogy mely iparűzési adóval kapcsolatos fizetési kötelezettségének és mióta nem tett eleget.

A hivatkozott törvény szerint az állami adóhatóság 2010. június 29-től már nemcsak befizetést, hanem iparűzési adóval összefüggésben kiutalási és/vagy átvezetési kérelmet sem fogad be és nem teljesít. Természetesen ha az adózó adókötelezettségének teljesítéseként nagyobb összeget fizetett be adószámlájára és hibás bizonylata nincs, illetve valamennyi adókötelezettségének elegett tett és ezt követően is túlfizetése áll fenn, akkor azt az állami adóhatóság az adózónak törvényi rendelkezés alapján hivatalból kiutalja.

Ellenőrzési eljárások

Abban az esetben, ha az adózónál a hatálybalépéskor olyan ellenőrzési eljárás van folyamatban, ami helyi iparűzési adóra is vonatkozik, akkor az állami adóhatóság ezen eljárást az iparűzési adó vonatkozásában még lefolytatja. Az adatokat pedig az eljárás befejezését követően átadja az illetékes önkormányzati adóhatóságnak, amely ha szükséges az eljárást továbbfolytatja. Fennállhat olyan eset is, hogy az állami adóhatóság az adóügyet 2010. június 29-ig lezárta. Ilyenkor az adóüggyel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokat is az állami adóhatóság folytatja le.

Fizetési kedvezmények, végrehajtás

Nagyon fontos, hogy 2010. június 29-től a helyi iparűzési adó kötelezettségre irányuló fizetési kedvezményi kérelmet is az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani. Az állami adóhatóság, a korábban hozzá benyújtott olyan fizetési kedvezményi kérelmeket, amelyekben még nem került sot a határozathozatalra, átadja az önkormányzati adóhatóság részére.

2010. június 29-től, az állami adóhatóság a helyi iparűzési adótartozásokra vonatkozó adóvégrehajtási eljárás megindítására illetve folytatására sem rendelkezik önálló hatáskörrel. A végrehajtás foganatosítására az állami adóhatóságnak a folyamatban lévő ingó illetve ingatlan végrehajtással érintett ügyekben illetve a június 29-étől indítandó eljárások esetében csakis az önkormányzati adóhatóság ezirányú nyilatkozata, megkeresése alapján van jogosultsága.

Előlegfizetés

A 2010. szeptember 15-én esedékes iparűzési adóelőleget szintén az önkormányzati adóhatósághoz kell fizetni.


Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Adó- és járulék mértékek

Adó- és járulék mértékekAktuális adó- és járulék mértékek.
Kattintson»

APEH számlaszámok

NAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámaiNAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámai. Kattintson»

Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»