Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

Főkönyvi számlarend - számla osztály befektetett eszközök pénzügyi kötelezettség költséghely

PostHeaderIcon Főkönyvi számlarend

Számlarend letöltése (pdf formátum):          cd

 

Számlarend részletesen

1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
113. Vagyoni értékű jogok
114. Szellemi termékek
115. Üzleti vagy cégérték
117. Immateriális javak értékhelyesbítése
118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése

12-16. TÁRGYI ESZKÖZÖK

12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKÛ JOGOK

121. Földterület
1211. Szántóföld
1212. Ültetvény földterülete
1213. Erdő földterülete
1214. Gyepterület
1215. Halastó földterülete
122. Telek, telkesítés
1221. Telkek
1222. Talajjavítások
1223. Egyéb telkesítések
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
1231. Épületek
1232. Épületrészek
1233. Erdők
124. Egyéb építmények
1241. Egyéb építmények
1242. Ültetvények
1243. Erdők
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek
1251. Jóléti ingatlanok
1252. Lakótelepi ingatlanok
1253. Lakóépületek
1254. Polgári védelem ingatlanai
1259. Egyéb üzemkörön kívüli ingatlanok
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
127. Ingatlanok értékhelyesbítése
128. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése

13. MÛSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMÛVEK

131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek
137. Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése 138. Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1381. Műszaki gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1382. Műszaki járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
1391. Műszaki gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök terv szerinti értékcsökkenése
1392. Műszaki járművek terv szerinti értékcsökkenése

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMÛVEK 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések

142. Egyéb járművek
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek
145. Jóléti berendezések, felszerelési tárgyak és képzőművészeti alkotások
147. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése
148. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1481. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések és felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1482. Egyéb járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1483. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1484. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
1485. Jóléti berendezések, felszerelési tárgyak és képzőművészeti alkotások terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
1491. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések és felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
1492. Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése
1493. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
1494. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
1495. Jóléti berendezések, felszerelési tárgyak és képzőművészeti alkotások terv szerinti értékcsökkenése

15. TENYÉSZÁLLATOK

151. Tenyészállatok
152. Igásállatok
153. Egyéb állatok
157. Tenyészállatok értékhelyesbítése
158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése

16. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

161. Befejezetlen beruházások
162. Felújítások
168. Beruházások terven felüli értékcsökkenése

17-19. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

17. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTÕ BEFEKTETÉSEK (RÉSZESEDÉSEK)

171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
172. Egyéb tartós részesedés
177. Részesedések értékhelyesbítése
179. Részesedések értékvesztése és annak visszaírása

18. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTÕ ÉRTÉKPAPÍROK

181. Államkötvények
182. Kapcsolt vállalkozások értékpapírjai
183. Egyéb vállalkozások értékpapírjai
184. Tartós diszkont értékpapírok
189. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása

19. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK

191. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban
192. Tartósan adott kölcsönök, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
193. Egyéb tartósan adott kölcsönök
194. Tartós bankbetétek kapcsolt vállalkozásban
195. Tartós bankbetétek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
196. Egyéb tartós bankbetétek
197. Pénzügyi lízing miatti tartós követelés
199. Tartósan adott kölcsönök (és bankbetétek) értékvesztése és annak visszaírása

2. SZÁMLAOSZTÁLY KÉSZLETEK

21-22. ANYAGOK

211 - 219. Nyers- és alapanyagok
221. Segédanyagok
222. Üzem- és fűtőanyagok
223. Fenntartási anyagok
224. Építési anyagok
225. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök
226. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok
227. Egyéb anyagok
228. Anyagok árkülönbözete
229. Anyagok értékvesztése és annak visszaírása

23. BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK

231 - 234. Befejezetlen termelés
235 - 237. Félkész termékek
238. Félkész termékek készletérték-különbözete
239. Befejezetlen termelés és félkész termékek értékvesztése és annak visszaírása

24. NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK

241. Növendékállatok
242. Hízóállatok
243. Egyéb állatok
246. Bérbevett állatok
248. Állatok készletérték-különbözete
2481. Növendékállatok készletérték-különbözete
2482. Hízóállatok készletérték-különbözete
2483. Egyéb állatok készletérték-különbözete
249. Állatok értékvesztése és annak visszaírása

25. KÉSZTERMÉKEK

251-257. Késztermékek
258. Késztermékek készletérték-különbözete
259. Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása

26-28. ÁRUK

26. KERESKEDELMI ÁRUK

261. Áruk beszerzési áron
262. Áruk elszámoló áron
263. Áruk árkülönbözete
264. Áruk eladási áron
265. Áruk árrése
266. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk
267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk
268. Belső (egységek, tevékenységek közötti) átadás-átvétel ütközőszámla
269. Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása

27. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

271. Közvetített szolgáltatások
279. Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása

28. BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK

281-287. Betétdíjas göngyölegek
288. Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete
289. Betétdíjas göngyölegek értékvesztése és annak visszaírása3. SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK

31. KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVÕK)

311. Belföldi követelések (forintban)
312. Belföldi követelések (devizában)
315. Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása
316. Külföldi követelések (forintban)
317. Külföldi követelések (devizában)
319. Külföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása

32. KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN

321. Követelések az anyavállalattal szemben
322. Követelések a leányvállalattal szemben
323. Követelések a közös vezetésű vállalkozással szemben
324. Követelések a társult vállalkozással szemben
325. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az anyavállalattól
326. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a leányvállalattól
327. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a közös vezetésű vállalkozástól
328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke a társult vállalkozástól
329. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása

33. KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVÕ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN

331. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
339. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása

34. VÁLTÓKÖVETELÉSEK

341. Belföldi váltókövetelések
345. Belföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása
346. Külföldi váltókövetelések
349. Külföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása

35. ADOTT ELÕLEGEK

351. Immateriális javakra adott előlegek
352. Beruházásokra adott előlegek
353. Készletekre adott előlegek
358. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól
359. Adott előlegek értékvesztése és visszaírása

36. EGYÉB KÖVETELÉSEK

361. Munkavállalókkal szembeni követelések
3611. Munkavállalóknak folyósított előlegek
3612. Előírt tartozások
3613. Egyéb elszámolások a munkavállalókkal
362. Költségvetési kiutalási igények
362-1. Fogyasztói árkiegészítés
362-2. Termelési árkiegészítés
362-3. Importtámogatás
362-4. Exporttámogatás
362-5. Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás
362-6. Dotáció
362-7. Reorganizációs támogatás
362-8. Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházási támogatás
362-9. Egyéb támogatás
363. Költségvetési kiutalási igények teljesítése
363-1. Fogyasztói árkiegészítés teljesítése
363-2. Termelési árkiegészítés teljesítése
363-3. Importtámogatás teljesítése
363-4. Exporttámogatás teljesítése
363-5. Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás teljesítése
363-6. Dotáció teljesítése
363-7. Reorganizációs támogatás teljesítése
363-8. Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházási támogatás teljesítése
363-9. Egyéb támogatás teljesítése
364. Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök
3641. Rövid lejáratú kölcsönök
3642. Tartósan adott kölcsönökből átsorolt követelések
365. Vásárolt és kapott követelések
3651. Vásárolt belföldi követelések
3652. Vásárolt külföldi követelések
3653. Követelés fejében, csere útján átvett követelések
3654. Nem pénzbeli hozzájárulásként kapott (átvett) követelések
3655. Térítés nélkül átvett követelések
3658. Egyéb címen kapott követelések
366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
367. Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos követelések
368. Különféle egyéb követelések
3681. Bizományosi ügylettel kapcsolatos elszámolások
3682. Értékpapír-elszámolási számla
3683. Import beszerzések áfája
3684. Adósok
3685. Biztosítóintézettel szembeni követelések
3686. Barter ügylet elszámolási számla
3687. Árfolyam különbözetek elszámolási számla
3688. Ki nem emelt egyéb követelések
369. Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása

37. ÉRTÉKPAPÍROK

371. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
3711. Részesedés anyavállalatban
3712. Részesedés leányvállalatban
3713. Részesedés közös vezetésű vállalkozásban
3714. Részesedés társult vállalkozásban
3719. Kapcsolt vállalkozásban lévő részesedések értékvesztése és annak visszaírása
372. Egyéb részesedés
3721. Eladásra vásárolt egyéb részesedések
3729. Egyéb részesedések értékvesztése és annak visszaírása
373. Saját részvények, saját üzletrészek
3731. Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek
3739. Saját részvények, saját üzletrészek értékvesztése
374. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
3741. Eladásra vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
3742. Eladásra vásárolt diszkont értékpapírok
3749. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
378. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
379. Értékpapír elszámolási számla


38. PÉNZESZKÖZÖK

381. Pénztár
3811. Pénztár-számla
3812. Elektronikus pénzeszközök
382. Valutapénztár
3821. Valutapénztár-számla
3829. Valuta árfolyamkülönbözeti számla
383. Csekkek
384. Elszámolási betétszámla
385. Elkülönített betétszámlák
3851. Kamatozó betétszámlák
3852. Elkülönített pénzeszközök kötvénykibocsátásból
3853. Beruházásra elkülönített pénzeszközök
3854. Fejlesztési célra elkülönített pénzeszközök
3855. Egyéb célra elkülönített pénzeszközök
3856. Lakásépítési betétszámla
3857. Elkülönített lakásépítési célú pénzeszközök
3858. Lakásépítés úton lévő pénzeszközei
386. Devizabetét-számla
3861. Devizabetét-számla
3862. Külföldön vezetett devizabetét-számla
3863. Devizatörzsbetét-számla
3868. Egyéb devizabetét-számla
3869. Devizabetét árfolyamkülönbözeti számla
389. Átvezetési számla

39. AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK

391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
3911. Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása
3912. Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamnyereség elhatárolása
3913. Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása
392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3921. Értékpapírok, részesedések beszerzéséhez kapcsolódó bizományi díj, vásárolt vételi opció díjának elhatárolása
3922. Többletkötelezettségek elhatárolása
3923. Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása
393. Halasztott ráfordítások
3931. Tartozásátvállalások miatti ráfordítások elhatárolása
3932. Devizakötelezettségek árfolyamveszteségének elhatárolása
399. A követelés-jellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése és annak visszaírása4. SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK

41. SAJÁT TÕKE

411. Jegyzettőke
412. Tőketartalék
413. Eredménytartalék
414. Lekötött tartalék
4141. Lekötött tartalék tőketartalékból
4142. Lekötött tartalék eredménytartalékból
4143. Lekötött tartalék pótbefizetésből
417. Értékelési tartalék
418. Előző évek helyesbítéséből származó mérleg szerinti eredmény
419. Mérleg szerinti eredmény

42. CÉLTARTALÉKOK

421. Céltartalék a várható kötelezettségekre
422. Céltartalék a jövőbeni költségekre
424. Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása alapján képzett céltartalék
429. Egyéb céltartalék
43-47. KÖTELEZETTSÉGEK
43. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
431. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
4311. Hátrasorolt kötelezettségek anyavállalattal szemben
4312. Hátrasorolt kötelezettségek leányvállalattal szemben
4313. Hátrasorolt kötelezettségek közös vezetésű vállalkozással szemben
4314. Hátrasorolt kötelezettségek társult vállalkozással szemben
432. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
433. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

44. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

441. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
442. Átváltoztatható kötvények
443. Tartozások kötvénykibocsátásból
4431. Tartozások kötvénykibocsátásból forintban
4432. Tartozások kötvénykibocsátásból devizában
444. Beruházási és fejlesztési hitelek
4441. Beruházási és fejlesztési hitelek forintban
4442. Beruházási és fejlesztési hitelek devizában
445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
4451. Egyéb hosszú lejáratú hitelek forintban
4452. Egyéb hosszú lejáratú hitelek devizában
446. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
4461. Tartós kötelezettségek anyavállalattal szemben
4462. Tartós kötelezettségek leányvállalattal szemben
4463. Tartós kötelezettségek közös vezetésű vállalkozással szemben
4464. Tartós kötelezettségek társult vállalkozással szemben
447. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
448. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek
449. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
4491. Kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódó kötelezettség
4492. Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek
4499. Hosszú lejáratú egyéb kötelezettségek

45-47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

451. Rövid lejáratú kölcsönök
4511. Rövid lejáratú átváltoztatható kötvények
4512. Egyéb rövid lejáratú kölcsönök
452. Rövid lejáratú hitelek
4521. Rövid lejáratú hitelek forintban
4522. Rövid lejáratú hitelek devizában
453. Vevőktől kapott előlegek
454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
454. Szállítók
4541. Belföldi anyag- és áruszállítók
4542. Külföldi anyag- és áruszállítók
4543. Belföldi szolgáltatók
4544. Külföldi szolgáltatók
4549. Nem számlázott szállítások, szolgáltatások
455. Beruházási szállítók
4551. Belföldi beruházási szállítók
4552. Külföldi beruházási szállítók
4559. Nem számlázott beruházási szállítók
456. Faktoring tartozások
457. Váltótartozások
458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
4581. Rövid lejáratú kötelezettségek anyavállalattal szemben
4582. Rövid lejáratú kötelezettségek leányvállalattal szemben
4583. Rövid lejáratú kötelezettségek közös vezetésű vállalkozással szemben
4584. Rövid lejáratú kötelezettségek társult vállalkozással szemben
459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
461-479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
461. Társasági adó elszámolása
462. Személyi jövedelemadó elszámolása
463. Költségvetési befizetési kötelezettségek
463-1. Külkereskedelmi áruforgalommal és különleges természeti tényezőkkel kapcsolatos árkülönbözet
463-2. Különleges helyzetből, természeti, termelési, kereskedelmi körülményekből származó jövedelem utáni befizetési kötelezettség
463-3. Sertésállomány mentesítési hozzájárulás
463-4. Egészségügyi hozzájárulás
463-5. Nemzeti kulturális járulék
463-6. Turisztikai hozzájárulás
463-7. Fogyasztási adó
463-8. Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás
463-9. Szakképzési hozzájárulás
463-10. Jövedéki adó
463-11. Játékadó
463-12. Munkaadói járulék
463-13. Munkavállalói járulék
463-14. Nyugdíjbiztosítási járulék
463-15. Egészségbiztosítási járulék
463-16. Önellenőrzési pótlék
463-17. Mulasztási bírság, adóbírság
463-18. Késedelmi pótlék
463-19. Egyéb költségvetési befizetési kötelezettségek
464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése
464-1. Külkereskedelmi áruforgalommal és különleges természeti tényezőkkel kapcsolatos árkülönbözet teljesítése
464-2. Különleges helyzetből, természeti, termelési, kereskedelmi körülményekből származó jövedelem utáni befizetési kötelezettség teljesítése
464-3. Sertésállomány mentesítési hozzájárulás teljesítése
464-4. Egészségügyi hozzájárulás teljesítése
464-5. Nemzeti kulturális járulék teljesítése
464-6. Turisztikai hozzájárulás teljesítése
464-7. Fogyasztási adó teljesítése
464-8. Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás teljesítése
464-9. Szakképzési hozzájárulás teljesítése
464-10. Jövedéki adó teljesítése
464-11. Játékadó teljesítése
464-12. Munkaadói járulék teljesítése
464-13. Munkavállalói járulék teljesítése
464-14. Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése
464-15. Egészségbiztosítási járulék teljesítése
464-16. Önellenőrzési pótlék teljesítése
464-17. Mulasztási bírság, adóbírság teljesítése
464-18. Késedelmi pótlék teljesítése
464-11. Egyéb költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése
465. Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla
4651. Vámköltségek és egyéb vámterhek elszámolási számla
4652. Importbeszerzés után fizetendő általános forgalmi adó elszámolási számla
4653. Vám- és pénzügyőrséggel kapcsolatos egyéb elszámolások
466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
4661. Beszerzések előzetesen felszámított általános forgalmi adója
4662. Arányosítással megosztandó előzetesen felszámított általános forgalmi adó
467. Fizetendő általános forgalmi adó
468. Általános forgalmi adó elszámolási számla
469. Helyi adók elszámolási számla
4691. Építményadó elszámolási számla
4692. Telekadó elszámolási számla
4693. Kommunális adó elszámolási számla
4694. Idegenforgalmi adó elszámolási számla
4695. Helyi iparűzési adó elszámolási számla
4696. Gépjárműadó elszámolási számla
4697. Külföldi gépjárműadó elszámolási számla
4699. Egyéb helyi adó elszámolási számla
471. Jövedelemelszámolási számla
4711. Keresetelszámolási számla
4712. Társadalombiztosítási ellátás
4713. Egyéb kifizetések elszámolása
472. Fel nem vett járandóságok
473. Társadalombiztosítási kötelezettség
474. Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek
4741. Központi műszaki fejlesztési hozzájárulás
4742. Elszámolásra kapott pénzeszközök
4743. Környezetvédelmi termék díjfizetési kötelezettség
4749. Egyéb befizetések az elkülönített alapokba
475. Vagyonkezelő szervezetekkel szembeni kötelezettségek
476. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben
4761. Kártérítés
4762. Bírói letiltás
4763. Banki-elszámolás
4764. Levont szakszervezeti díj
4765. Magán nyugdíjpénztári befizetési kötelezettségek
477. Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségek
478. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek
479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek
4791. Biztosító intézetekkel szembeni kötelezettségek
4792. Hitelezők
4793. Átvállalt kötelezettségek
4794. Beszerzési árba beletartozó előírt egyéb kötelezettségek
4795. Egyéb rövid lejáratú előírt kötelezettségek

48. PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK

481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
4811. Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása
4812. Költségek ellentételezésére kapott támogatások elhatárolása
4813. Devizaeszközök és devizakötelezettségek mérlegfordulónapi értékelése árfolyamnyereségének elhatárolása
482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
4821. Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása
4822. Értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az időarányos árfolyamveszteség elhatárolása
4823. Fizetendő kamatok elhatárolása
483. Halasztott bevételek
4831. Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolás
4832. Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása
4833. Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt stb.) eszközök értékének elhatárolása
48331. Térítés nélkül átvett eszközök értékének passzív időbeli elhatárolása
48332. Hagyatékként átvett eszközök értékének passzív időbeli elhatárolása
48333. Ajándékba kapott eszközök értékének passzív időbeli elhatárolása
48334. Nem adminisztrációs hibából származó többlet értékének passzív időbeli elhatárolása
48335. Véglegesen, fejlesztésre átvett pénzeszközök értékének passzív időbeli elhatárolása
4834. Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása

49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK

491. Nyitómérleg számla
492. Zárómérleg számla
493. Tárgyévi eredmény elszámolása
494. Adózott eredmény elszámolása5. SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK

51 - 53 ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK

51. ANYAGKÖLTSÉG

511. Vásárolt anyagok költségei
5111. Alapanyag költségek
5112. Segédanyag költségek
5113. Üzemanyag költségek
5114. Egy éven belül elhasználódó gyártóeszközök, berendezések, felszerelések és egyéb eszközök költségei
5115. Egy éven belül elhasználódó munkaruha, védőruha felhasználás költségei
5116. Nyomtatványok, irodaszerek költségei
5117. Fűtőanyag költségek
5118. Villamosenergia felhasználás és vízfelhasználás költségei
5119. Egyéb anyagfelhasználás költségei
512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei
5121. Vásárolt növendékállatok költségei
5122. Vásárolt hízóállatok költségei
5123. Vásárolt egyéb állatok költségei
513. Egyéb anyagköltség
519. Anyagköltség megtérülés

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

521. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)
522. Bérleti díjak
523. Fuvarozási, szállítási, rakodási és raktározási költségek
524. Javítás, karbantartás költsége
525. Elektronikus adathordozón (CD, mágnesszalag, stb.) megjelent kiadványok költségei
526. Újságok, könyvek, CD-k költségei
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek
528. Mosoda, vegytisztítás, takarítás költségei
529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei
5291. Fénymásolás, sokszorosítás költségei
5292. Távfűtés költségei
5293. Más vállalkozással végeztetett garanciális javítások költsége
5294. Kiállítások, bemutatók, vásárok rendezési díja
5295. Hirdetés, reklám, propaganda költségek
5296. Oktatás és továbbképzés költségei
5297. Vagyonvédelemmel, őrző-védő szolgálattal kapcsolatos költségek
5298. Tagsági díjak
5299. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
533. Biztosítási díj
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj
539. Különféle egyéb költségek

54 - 56. SZEMÉLYI JELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK

54. BÉRKÖLTSÉG

541. Bérköltség
542. Tulajdonos személyes közreműködésének ellenértéke
543. Szövetkezeti tagok munkadíja

55. SZEMÉLYI JELLEGÛ EGYÉB KIFIZETÉSEK

551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések
5511. Betegszabadság díja, munkáltatót terhelő táppénz, táppénz kiegészítés
5512. Végkielégítés
5513. Munkábajárással kapcsolatos egyéb költségek térítése
5514. Kiküldetés napidíja
5515. Megváltozott munkaképességű munkavállalók keresetkiegészítése, fizetett segélyek
5516. Üdülési hozzájárulás
5517. Lakásépítésre nyújtott támogatás, albérleti hozzájárulás
5518. Jubileumi jutalom, tárgyjutalom
5519. Sorkatonai vagy polgári szolgálat teljesítését követően fizetett személyi alapbér
552. Jóléti és kulturális költségek
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések
5591. Munkáltató által fizetett baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja
5592. Munkáltató által önkéntes pénztárba befizetett munkáltatói tagdíj hozzájárulás
5593. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
5594. Munkáltatói hozzájárulás a korengedményes nyugdíj igénybevételéhez
5595. Találmányi díj, szabadalom vételára és hasznosítási díja, az újítási díj és ezekkel kapcsolatos közreműködési díjak
5596. Fizetett szerzői, írói és más jogvédelmet élvező munkák díjai és ezekkel kapcsolatos közreműködői díjak
5597. Fizetett ösztöndíjak
5598. Reprezentációs költségek, étkezési hozzájárulás
5599. Munkáltató által fizetett magánnyugdíj-pénztári tagdíj kiegészítés, munkavállalókkal kapcsolatos biztosítási díjak

56. BÉRJÁRULÉKOK

561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék
562. Egészségügyi hozzájárulás
563. Munkaadói járulék
564. Szakképzési hozzájárulás
565. Egyéb hozzájárulás

57. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
5711. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
5712. Kiemelt, kis értékű (50 eFt egyedi beszerzési érték alatti) eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása
57121. Kis értékű (50 eFt egyedi beszerzési érték alatti) vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenési leírása
57122. Kis értékű (50 eFt egyedi beszerzési érték alatti) szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenési leírása
57123. Kis értékű (50 eFt egyedi beszerzési érték alatti) tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása


58. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE

581. Saját termelésű készletek állományváltozása
582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA

(elsődleges költségnem-elszámolás esetén, kizárólag összköltség eljárással)
59/51. Anyagköltség átvezetési számla
59/52. Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési számla
59/53. Egyéb szolgáltatások költségei átvezetési számla
59/54. Bérköltség átvezetési számla
59/55. Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési számla
59/56. Bérjárulékok átvezetési számla
59/57. Értékcsökkenési leírás átvezetési számla

59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA

(kizárólag költségnem-elszámolás és forgalmi költség eljárással)
591/581. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számla
591/582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke átvezetési számla
591/81-84. Értékesítés közvetlen költségei átvezetési számla
591/85. Értékesítés közvetett költségei átvezetési számla

59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA

(elsődleges költségnem-elszámolás esetén)
591. Költségnem átvezetési számla
592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számla
593. Saját előállítású eszközök aktivált értéke átvezetési számla

59. KÖLTSÉGNEM ELLENSZÁMLA

(elsődleges költséghely-költségviselő elszámolós esetén)
596. Költségnem ellenszámla
597. Saját termelésű készletek állományváltozása ellenszámla
598. Saját előállítású eszközök aktíváit értéke ellenszámla6. SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

61. JAVÍTÓ-KARBANTARTÓ ÜZEMEK KÖLTSÉGEI
62. SZOLGÁLTATÁST VÉGZÕ ÜZEMEK (EGYSÉGEK) KÖLTSÉGEI
63. GÉPKÖLTSÉG
64-65. ÜZEMI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI
66. KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÁLTLÁNOS KÖLTSÉGEI
67. ÉRTÉKESÍTÉSI, FORGALMAZÁSI KÖLTSÉGEK

68. ELKÜLÖNÍTETT EGYÉB ÁLTLÁNOS KÖLTSÉGEK

681. Alapítás-átszervezés költségei
682. Alap- és alkalmazott kutatás saját költségei
683. Vállalkozásban adott alap- és alkalmazott kutatás költségei
684. Kísérleti fejlesztés saját költségei
685. Vállalkozásba adott kísérleti fejlesztés költségei
686. Kutatás-kísérleti fejlesztés általános és közvetett költségei
687. Kutatás-kísérleti fejlesztés elszámolt értékcsökkenése
688. Garanciális javítás költségei
689. Egyéb elkülönített költségek

69. KÖLTSÉGHELYEK KÖLTSÉGNEMEK ÁTVEZETÉSE

691. Költséghelyek költségeinek átvezetése7. SZÁMLAOSZTÁLY TEVÉKENYSÉGEKKÖLTSÉGEI

71-75. TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI
71-74. TERMELÉS KÖLTSÉGEI
75. SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI
76. KÖLTSÉGHELYEK TERMELÉSI KÖLTSÉGEI
77-78. FORGALOMBAHOZATAL KÖLTSÉGEI

79. TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEINEK ÁTVEZETÉSE

(elsődlegesen költségnem-elszámolás esetén)
791. Saját termelésű készletek elszámolása
792. Saját előállítású eszközök elszámolása
793. Értékesített saját termelésű készletek elszámolása
794. Saját termelésű készletek felhasználásának elszámolása
795. Közvetlenül értékesítésként elszámolt tevékenységek közvetlen költségeinek elszámolása

79. TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEINEK ÁTVEZETÉSE

(elsődlegesen költséghely-költségviselő könyvelés esetén)
791. Saját termelésű készletek átvezetése
792. Saját előállítású eszközök átvezetése
793. Értékesített saját termelésű készletek átvezetése
794. Saját termelésű készletek felhasználásának átvezetése
795. Közvetlenül értékesítésként elszámolt tevékenységek közvetlen költségeinek átvezetése8. SZÁMLAOSZTÁLY ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK

81-83. SZÁMLACSOPORTOK
(az összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatáshoz)

81. ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK

811. Anyagköltség
812. Igénybe vett szolgáltatások értéke
813. Egyéb szolgáltatások értéke
814. Eladott áruk beszerzési értéke
815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

82. SZEMÉLYI JELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK

821. Bérköltség
822. Személyi jellegű egyéb kifizetések
823. Bérjárulékok

83. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS81-85. SZÁMLACSOPORTOK
(a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatáshoz)

81-82. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI

811. Belföldi értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
812. Belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke
813. Belföldi értékesítés eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

83-84. EXPORTÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI

831. Exportértékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
832. Exportértékesítés eladott áruk beszerzési értéke
833. Exportértékesítés eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

85. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI

851. Értékesítési, forgalmazási költségek
852. Igazgatási költségek
853. Egyéb általános költségek

86. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
862. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke
863. Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai
8631. Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek
8632. Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
8633. Külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizetendő nyereségadó
8634. Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás
8635. Termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódó fizetések
864. Utólag adott - közvetve kapcsolódó - pénzügyileg rendezett engedmény
865. Céltartalék képzése
8651. Céltartalék-képzés a várható kötelezettségekre
8652. Céltartalék-képzés a jövőbeni költségekre
8653. Céltartalék-képzés egyéb címen
866. Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
8661. Készletek elszámolt értékvesztése
8662. Követelések elszámolt értékvesztése
8663. Immateriális javak elszámolt terven felüli értékcsökkenése
8664. Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése
867. Adók, illetékek, hozzájárulások
8671. Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8672. Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8673. Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
8674. Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó
869. Különféle egyéb ráfordítások
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege
8692. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
8693. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
8694. Kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete

87. PÉNZÜGYI MÛVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
8711. Kapcsolt vállalkozásnak eladott (beváltott) értékpapírok árfolyamvesztesége
8712. Egyéb eladott (beváltott) értékpapírok árfolyamvesztesége
8713. Kapcsolt vállalkozásnak értékesített részesedés árfolyamvesztesége
8714. Egyéb értékesített részesedés árfolyamvesztesége
872-873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
8721. Kölcsönök, hitelek kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamata
8722. Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata
8723. Értékpapírok után kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamat
8724. Értékpapírok után egyéb fizetendő kamat
8725. Hátrasorolt kötelezettségek után kapcsolt vállalkozásnak fizetendő kamat
8726. Hátrasorolt kötelezettségek után egyéb fizetendő kamat
8727. Befektetési jegyek eladásakor, beváltásakor realizált veszteség
8731. Kapcsolt vállalkozásnál valódi penziós ügyletek kamatráfordítása
8732. Egyéb valódi penziós ügyletek kamatráfordítása
8733. Kapcsolt vállalkozásnál kamatfedezeti ügyletek vesztesége
8734. Egyéb kamatfedezeti ügyletek vesztesége
874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
8741. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése
8742. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése
8743. Tartós bankbetétek értékvesztése
8746. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések visszaírt értékvesztése
8747. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok visszaírt értékvesztése
8748. Tartós bankbetétek visszaírt értékvesztése
875-879. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
875. Forgóeszközök között kimutatott befektetés, értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamvesztesége
8751. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésének árfolyamvesztesége
8752. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamvesztesége
8753. Diszkont értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamvesztesége
8754. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír törlesztésekor realizált árfolyamveszteség
876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség
8761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyam-vesztesége
8762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége
8763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamvesztesége
877. Egyéb árfolyamveszteségek, opciós díjak
8771. Névérték felett vásárolt értékpapír bekerülési értéke és névértéke közötti különbözetből az elhatárolt veszteség
8772. Nem fedezeti célú elszámolási ügyletek elszámolt vesztesége
8773. Nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletek elszámolt vesztesége
8774. Vásárolt eladási opcióért fizetett opciós díj
8775. Le nem hívott vételi opcióért fizetett opciós díj
8776. Bekerülési értékben figyelembe nem vett, lehívott vételi opció díja
878. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos ráfordítások
8781. Behajthatatlan vásárolt követelés leírt összege
8782. Vásárolt követelés be nem folyt összege
8783. Vásárolt követelés értékesítésének vesztesége
879. Egyéb pénzügyi ráfordítások
8791. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó adott árengedmény
8792. Közös üzemeltetés megtérítendő közös költsége
8793. Közös üzemeltetés átadott nyeresége
8794. Egyesülés működési költségeinek megtérített összege


88. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
882. Jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
883. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszköz értéke kevesebb
884. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke
885. Átalakuláskor az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
886. Beolvadáskor a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
887. Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a nyilvántartás szerinti érték
888. Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege
889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
8892. Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke
8893. Elengedett követelés könyv szerinti értéke
8894. Véglegesen fejlesztési célra adott támogatás
8895. Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök
89. NYERESÉGET TERHELÕ ADÓK
891. Társasági adó9. SZÁMLAOSZTÁLY ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

91-92. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

93-94. EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

96. EGYÉB BEVÉTELEK

961. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
962. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke
963. A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek
9631. Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek
9632. Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
9633. Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek
9634. Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás
9635. Termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódóan kapott összegek
964. Utólag kapott - közvetve kapcsolódó - pénzügyileg rendezett engedmény
965. Céltartalék felhasználása (csökkenése, megszűnése)
9651. Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása
9652. Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása
9653. Egyéb címen képzett céltartalék felhasználása
966. Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
9661. Készletek visszaírt értékvesztése
9662. Követelések visszaírt értékvesztése
9663. Immateriális javak visszaírt terven felüli értékcsökkenése
9664. Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése
967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás
9671. Költségvetésből kapott támogatás, juttatás
9672. Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás
9673. Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás
968. Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege
969. Különféle egyéb bevételek
9694. Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete
9695. Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg

97. PÉNZÜGYI MÛVELETEK BEVÉTELEI

971. Kapott (járó) osztalék és részesedés
9711. Kapcsolt vállalkozástól kapott (járó) osztalék és részesedés
9712. Egyéb kapott (járó) osztalék és részesedés
972. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
9721. Kapcsolt vállalkozásnak értékesített részesedés árfolyamnyeresége
9722. Egyéb értékesített részesedés árfolyamnyeresége
973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
9731. Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata
9732. Kamatozó értékpapír kapott (járó) kamata
9733. Kamatozó értékpapír értékesítésekor az eladási árban lévő kamat
9734. Kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (csökkentő tétel)
9735. Befektetési jegyek kapott hozama, azok eladásakor, beváltásakor realizált nyeresége
9736. Lízingdíjban lévő kapott (járó) kamat
9737. Diszkont értékpapírnál időarányosan elszámolt összeg
9738. Eladott (beváltott) értékpapír árfolyamnyeresége
(A 9731-9738. számlákra könyvelt tételeknél el kell különíteni a kapcsolt vállalkozástói kapott tételeket az egyéb vállalkozásoktól, természetes személytől kapott tételektől)
974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
9741. Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz után kapott (járó) kamat
9742. Forgóeszköz között kimutatott kamatozó értékpapírok után kapott (járó) kamat
9743. Kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat [csökkentő tétel)
9744. Forgóeszközök között kimutatott diszkont értékpapírnál időarányosan elszámolt összeg
9745. Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékesítésekor az eladási árban lévő kamat
9746. Valódi penziós ügyletek kamatbevétele
9747. Kamatfedezeti ügyletek nyeresége
(A 9741-9747. számlákra könyvelt tételeknél el kell különíteni a kapcsolt vállalkozástól kapott tételeket az egyéb vállalkozásoktól, természetes személyektől kapott tételektől.)
975-979. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
975. Forgóeszközök között kimutatott befektetés, értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamnyeresége
9751. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésének árfolyamnyeresége
9752. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamnyeresége
9753. Diszkont értékpapír értékesítésének, beváltásának árfolyamnyeresége
9754. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír törlesztésekor realizált árfolyamnyereség
976. Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség
9761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége
9762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége
9763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége
977. Egyéb árfolyamnyereségek, opciós díjbevételek
9771. Névérték alatt vásárolt értékpapír bekerülési értéke és névértéke közötti különbözetből az elhatárolt nyereség
9772. Nem fedezeti célú elszámolási ügyletek elszámolt nyeresége
9773. Nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletek elszámolt nyeresége
9774. Kürt opcióért kapott opciós díj
978. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos bevételek
9781. Könyv szerinti értéket meghaladó összegben befolyt bevétel
9782. Vásárolt követelés értékesítésének nyeresége
979. Egyéb pénzügyi bevételek
9791. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó kapott árengedmény
9792. Közös üzemeltetés költségeinek átterhelt összege
9793. Közös üzemeltetés átvett nyeresége
9794. Egyesülés működési költségeinek átterhelt összege

98. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke
983. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke a több
984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke
985. Átalakuláskor a megszűnt részesedésre jutó - végleges vagyonmérleg szerinti - saját tőke összege
986. Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó - végleges vagyonmérleg szerinti - saját tőke összege
987. Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a névérték
988. Tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség összege
989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek
9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke
9892. Ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök piaci értéke
9893. Hitelező által elengedett kötelezettség értéke
9894. Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás
9895. Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök
9896. Elévült kötelezettség összege

Minden jog fenntartva - Adó Sziget jogszabálykalauz - www.adosziget.hu

 
Adó- és járulék mértékek

Adó- és járulék mértékekAktuális adó- és járulék mértékek.
Kattintson»

APEH számlaszámok

NAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámaiNAV, APEH adónemek és járulékok számlaszámai. Kattintson»

Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»