Legújabb díjmentes cikk

Legújabb díjmentes cikk az adózás és munkaügy területénBéren kívüli juttatások
Nézzük meg, hogy milyen juttatások minősülnek béren kívüli juttatásnak. Bővebben>>

Legújabb Adó Sziget Klub cikk

Legújabb Adó Sziget Klub cikkHogyan biztosítsuk szerződéseink teljesülését?
Mik is az ehhez kapcsolódó szabályok? Bővebben>>

AdoSzigetAkademia

Szavazás
Ön szerint milyen hatása lesz az EVA várható adónövelésének?
 

Tájékoztatás a a közúti gépjárművek és különleges konténerek üzemanyagainak és kenőanyagainak vámmentes behozatala esetén alkalmazandó vámáru-nyilatkozat formájáról

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 17. § (4) bekezdése alapján a következő tájékoztatást teszem közzé.

1. A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 107. cikke alapján behozatali vámoktól mentesen hozható be a Közösség vámterületére belépő magán- és kereskedelmi gépjárművek és motorkerékpárok, valamint különleges konténerek szabványos tartályaiban lévő üzemanyag, továbbá a magán gépjárművek és motorkerékpárok hordozható tartályaiban szállított, járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag, amely nem sérti az üzemanyag birtoklásáról és szállításáról szóló nemzeti rendelkezéseket.

2. A vámmentességhez kapcsolódó korlátozás ellenőrzése érdekében a vámhatóság írásbeli vámáru-nyilatkozat benyújtását követelheti meg, amelyet a jelen tájékoztatás mellékletét képező vámáru-nyilatkozattal kell teljesíteni.

 

3. A mellékletben meghatározott formátumú vámáru-nyilatkozat alkalmazására a Közösségi Vámkódexet létrehozó 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet 205. cikk (3) bekezdése, továbbá annak adattartalmára a Vámtörvény 17. §. (4) bekezdése ad felhatalmazást a vámáru-nyilatkozat adás megkönnyítése érdekében.

 

4. Jelen tájékoztatás a kiadmányozását követő 5. munkanaptól érvényes és ezzel egyidejűleg a közúti gépjárművek és különleges konténerek üzemanyagainak és kenőanyagainak vámmentes behozatala esetén alkalmazandó vámáru-nyilatkozat formájáról szóló, 2012. január 6-án kiadott tájékoztatás hatályát veszti.

 

5. A tájékoztatásban közzétett vámáru-nyilatkozat az Intranet Portálon és a http://nav.gov.hu tartalomszolgáltatás keretében megjelenítendő.

 

Budapest, 2015. augusztus 7.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének

jogkörében eljárva:

.........................................

Dr. Varga Árpád

elnökhelyettes

 

 Melléklet a 4009/2015. (VIII.07.) számú NAV tájékoztatáshoz

Előlap

Vámáru-nyilatkozat

az üzemanyagtartályban lévő vámmentes üzemanyagról

 

BELÉPÉS: ……. KILÉPÉS: ………. Azonosító:

Dátum, időpont: 20… év …. hó ….. nap …. óra …. perc

 

Tulajdonos, távollétében a Gépjárművezető neve: ………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 

Útlevélszáma:……………………………… Jármű rendszáma: ……………………………..

 

Üzemmód:  benzin  gázolaj  gáz  elektromos

 

Gépjármű üzemanyagtartályában lévő üzemanyag mennyisége: benzin/gázolaj ….. liter;

……….gáz liter

 

Magán gépjárművek és motorkerékpárok hordozható tartálya: ….. liter Kilométeróra állás:……..

 

Az árunyilatkozatot elfogadtam!

Pénzügyőr aláírása: ……………………..………………. P.H.

 

Kelt: ………………………….20……. hó………...nap……….

 

Hátlap

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom, hogy a nyilatkozat és annak adattartalma a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet 205. cikk (3) bekezdésének harmadik francia bekezdése, továbbá a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 17. §. (4) bekezdése szerinti vámáru-nyilatkozatnak minősül. Felhívom figyelmét, hogy a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 107. cikkének alapján vámmentesen szabad forgalomba bocsátott üzemanyag tekintetében ugyanezen rendelet 110. cikke az alábbiakról rendelkezik:

 

„A 107., 108. és 109. cikkek alapján vámmentesen behozott üzemanyag nem használható más járműben, mint amelyben azt behozták, abból a mentességben részesülő személy nem távolíthatja el, és nem tárolhatja, kivéve annak a járműnek a szükséges javítási idejére, továbbá nem ruházhatja át, sem visszterhesen, sem ingyenesen.

Fentiek be nem tartása a kérdéses termékre vonatkozó behozatali vám alkalmazását vonja maga után a rendelkezés nem teljesítésének napján, az áruk fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.”

 

Felhívom figyelmét, hogy a jogellenes felhasználás megállapítása esetén vámtartozás, illetve jövedéki adó és általános forgalmi adó kiszabásának van helye.

 

A megállapított vámhiány után a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 61/A. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a vámeljárásra vonatkozó kötelezettség megszegésére tekintettel vámigazgatási bírság kiszabásának van helye, melynek összege a vámhiány száz százaléka, de legalább 4000 forint. Amennyiben vámhiány nem keletkezik, a vámigazgatási bírság szervezet esetében egymillió forintig, természetes személy esetében százezer forintig terjedhet.

 

A Tájékoztatást tudomásul vettem, a túloldali adatok a valóságnak megfelelnek:

 

Árunyilatkozatot adó aláírása:…………………………………………….

 

Forrás: NAV

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  

 
Üzemanyagárak

NAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásaNAV, APEH által elfogadott üzemanyagárak változásai. Kattintson»

Jegybanki alapkamat

Jegybanki alapkamat mértékének változásaiJegybanki alapkamat mértékének változásai. Kattintson»

Főkönyvi számlarend

Főkönyvi számlarend mérleg- és eredményszámlákkalSzámlarend mérleg- és eredményszámlákkal.
Kattintson »

Hivatalok

Fontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségükFontosabb hivatalok címei, telefonszámai és internet elérhetőségük. Kattintson»